Kredyty

Aktualizacja Stawki WIBOR 6M - Porównanie z WIBOR 3M i M3 dla lepszego zrozumienia rynku

Autor Aneta Lach
Aneta Lach24.11.20236 min.
Aktualizacja Stawki WIBOR 6M - Porównanie z WIBOR 3M i M3 dla lepszego zrozumienia rynku

6M WIBOR to jedna z kluczowych stóp procentowych, która ma ogromny wpływ na koszt kredytów i pożyczek dla firm oraz gospodarstw domowych. W artykule dokonujemy szczegółowej analizy ostatnich zmian stawki 6M WIBOR i porównujemy ją ze stopami 3M WIBOR oraz stopą rezerw obowiązkowych M3. Pomoże to lepiej zrozumieć, jakie czynniki kształtują sytuację na rynku pieniężnym i finansowym w Polsce. Zapraszamy do lektury!

Kluczowe wnioski:
 • W ostatnich miesiącach 6M WIBOR systematycznie rośnie, co przekłada się na wzrost rat kredytów.
 • Porównując z 3M WIBOREM i M3 widać, że banki spodziewają się dalszych podwyżek stóp procentowych.
 • Można oczekiwać, że 6M WIBOR ustabilizuje się na poziomie około 7% w perspektywie kilku miesięcy.
 • Kredytobiorcy powinni być przygotowani na wyższe koszty kredytów ze zmiennym oprocentowaniem.
 • W dłuższej perspektywie istotne będzie kształtowanie się inflacji i decyzje RPP dotyczące stóp procentowych.

Jak zmienił się 6M WIBOR w ostatnich miesiącach?6M WIBOR w ostatnich miesiącach?

W ostatnim czasie obserwujemy istotny wzrost stawek WIBOR 6M. Jeszcze w lipcu 2022 roku 6M WIBOR utrzymywał się na poziomie około 6,5%, natomiast obecnie jego wartość przekroczyła już 7,3%. Oznacza to wzrost o ponad 0,8 punktu procentowego w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

Co więcej, według prognoz analityków, tendencja wzrostowa najprawdopodobniej utrzyma się również w nadchodzących miesiącach. Wzrost WIBOR-u 6M niewątpliwie wpływa na podwyższenie rat większości kredytów o zmiennym oprocentowaniu opartych na tej stopie referencyjnej, takich jak kredyty hipoteczne czy firmowe.

Przyczyny wzrostu

Na obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost stawki WIBOR 6 miesięczny wpływają przede wszystkim decyzje Rady Polityki Pieniężnej o podwyższaniu stóp procentowych NBP.

Wyższe stopy procentowe przekładają się na wzrost kosztów finansowania działalności banków, a co za tym idzie również na wzrost wartości referencyjnych stawek WIBOR.

Porównanie 6M WIBOR z 3M WIBOR i stopą M36M WIBOR z 3M WIBOR i stopą M3

6M WIBOR jest obecnie istotnie wyższy od 3M WIBOR, który utrzymuje się na poziomie w okolicach 7%. To oznacza, że w perspektywie półrocznej banki spodziewają się jeszcze szybszego wzrostu swoich kosztów finansowych niż w krótszym okresie 3 miesięcy.

Stopa referencyjna Wartość z 2023-11-23
3M WIBOR 7,01%
6M WIBOR 7,31%

Równocześnie wartość 6M WIBOR utrzymuje się już istotnie powyżej stopy rezerw obowiązkowych M3, która wynosi aktualnie 5,75%. To również wskazuje na oczekiwania dalszego wzrostu cen pieniądza w polskiej gospodarce.

Czytaj więcej: Zobacz Tabelę Oprocentowania Depozytów Klientów Indywidualnych - Klucz do lepszych inwestycji

6M WIBOR a oprocentowanie kredytów hipotecznych a oprocentowanie kredytów hipotecznych

Ponieważ większość kredytów hipotecznych w Polsce opiera swoje oprocentowanie właśnie o stawkę 6M WIBOR, jej wzrost bezpośrednio przekłada się na wzrost rat kredytowych gospodarstw domowych.

O ile jeszcze w połowie 2022 roku rata przeciętnego kredytu hipotecznego opiewała na kwotę około 2200 zł, to po ostatnich podwyżkach WIBOR-u 6M przekroczyła już 2700 zł. Jest więc o ponad 500 zł wyższa niż rok temu.

Obserwowane od kilku miesięcy gwałtowne podwyżki oprocentowania kredytów mieszkaniowych znacząco zwiększają ryzyko problemów ze spłatą rat wielu gospodarstw domowych.

Prognoza na najbliższe miesiące dla 6M WIBOR6M WIBOR

Aktualizacja Stawki WIBOR 6M - Porównanie z WIBOR 3M i M3 dla lepszego zrozumienia rynku

Większość ekonomistów spodziewa się, że dynamika wzrostu WIBOR-u 6-miesięcznego nieco osłabnie w najbliższych miesiącach. Głównymi czynnikami kształtującymi poziom stopy 6M WIBOR w 2023 roku będzie polityka RPP, czyli Rady Polityki Pieniężnej dotycząca stóp procentowych oraz sytuacja gospodarcza.

 • W przypadku stabilizacji inflacji na obecnym poziomie około 17% oraz braku dalszych podwyżek stóp procentowych, 6M WIBOR powinien ukształtować się na poziomie 7-7,5%.
 • Natomiast jeśli inflacja nadal będzie rosła lub RPP podejmie decyzję o kolejnych podwyżkach stóp, można spodziewać się dalszego wzrostu WIBOR-u 6M nawet w okolice 8%.

Pewne jest, że kolejne miesiące przyniosą istotne zmiany w obszarze stóp procentowych. Szacunki na przyszłość obarczone są jednak sporym ryzykiem ze względu na dużą zmienność i niepewność sytuacji makroekonomicznej.

Czy wzrost 6M WIBOR to sygnał ostrzegawczy?6M WIBOR to sygnał ostrzegawczy?

Gwałtowny i szybki wzrost stawki referencyjnej WIBOR 6 miesięczny od kilku miesięcy jest bez wątpienia sygnałem ostrzegawczym dla polskiej gospodarki. Świadczy o rosnących obawach sektora bankowego co do utrzymania płynności finansowej i dostępu do tańszego finansowania.

Rosnący 6M WIBOR to przede wszystkim prognoza wzrostu stóp procentowych i kosztów kredytów. Kredytobiorcy, zwłaszcza hipoteczni, muszą liczyć się ze sporym wzrostem rat w najbliższej przyszłości.

Wysokie tempo wzrostu stopy WIBOR 6M świadczy więc o słabnących perspektywach gospodarczych i rosnącym ryzyku gwałtownego hamowania akcji kredytowej, co może negatywnie wpłynąć zarówno na banki, przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe.

Jak działa mechanizm ustalania 6M WIBOR?6M WIBOR?

Stawka referencyjna WIBOR 6M ustalana jest w oparciu o deklaracje składane przez banki wchodzące w skład panelu kotacyjnego. Banki szacują, po jakim koszcie byłyby w stanie pozyskać pieniądz na rynku międzybankowym na okres 6 miesięcy.

Na podstawie tych deklaracji wyliczana jest średnia, która stanowi aktualną wartość stawki 6M WIBOR. Im wyższe są stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej oraz im wyższe jest ryzyko rynkowe, tym wyższą wartość wskazują banki w swoich kwotowaniach WIBOR 6M.

W efekcie rośnie wtedy średnia wyliczana na bazie tych kwotowań, a więc finalna wartość oprocentowania kredytów opartych o stawkę 6M WIBOR. Taki mechanizm obowiązuje od momentu, gdy WIBOR stał się rynkową stopą referencyjną w 2013 roku.

Podsumowanie

W artykule przyjrzeliśmy się bliżej kształtowaniu się kluczowej stopy referencyjnej WIBOR 6M w ostatnich miesiącach. Jej systematyczny wzrost, z poziomu 6,5% w lipcu do ponad 7,3% obecnie, przekłada się bezpośrednio na wyższe raty kredytów ze zmiennym oprocentowaniem.

Porównanie wartości WIBOR-u 6M ze stopą WIBOR 3M oraz stopą rezerw obowiązkowych M3 pokazuje, że banki spodziewają się utrzymywania podwyższonej presji inflacyjnej i konieczności dalszego zacieśniania polityki monetarnej. To niestety oznacza ryzyko dalszych podwyżek oprocentowania kredytów.

Prognozy analityków wskazują, że w kolejnych miesiącach 6M WIBOR powinien się ustabilizować na poziomie 7-7,5%. Jednak w przypadku utrzymującej się wysokiej inflacji i decyzji RPP o podniesieniu stóp procentowych, możliwy jest również scenariusz wzrostu stawki WIBOR 6M w okolice 8%.

Podsumowując, wszystko wskazuje na to, że w najbliższej perspektywie czekają nas dość wysokie raty kredytów. Na decyzje banku centralnego i rozwój sytuacji gospodarczej warto zwracać szczególną uwagę.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Badania i rekomendacje najlepszych firm - solidne i wiarygodne informacje!
 2. Pożyczka 0 procent na 60 dni - Darmowa pożyczka na 2 miesiące bez odsetek
 3. Jak zamknąć konto w Santander - poradnik
 4. Alior konto firmowe - Rachunek i dostęp online
 5. Co to jest lokata bankowa - Lokaty bankowe pytania i odpowiedzi
Autor Aneta Lach
Aneta Lach

Jako finansistka z 10-letnim doświadczeniem zawodowym piszę o produktach bankowych - rachunkach, lokatach, kredytach i ubezpieczeniach. Porównuję oferty różnych instytucji finansowych uwzględniając oprocentowanie, opłaty i zysk netto. Doradzam jak mądrze lokować nadwyżki i zadłużać się z głową.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Doradca kredytowy - koszt i prowizja
KredytyDoradca kredytowy - koszt i prowizja

Jaka jest prowizja i koszty związane z zatrudnieniem doradcy kredytowego? Dowiedz się jak ustala się opłaty za usługi doradcy, od czego zależy oraz czy warto korzystać z tego typu wsparcia przy staraniu się o kredyt.