Banki

Co to jest księga wieczysta - Znaczenie i procedura

Autor Szymon Zajączkowski
Szymon Zajączkowski15 stycznia 20247 min
Co to jest księga wieczysta - Znaczenie i procedura

Co to jest księga wieczysta? Jest to rejestr publiczny, w którym ujawnia się stan prawny nieruchomości. Zawiera informacje na temat właściciela, sposobu korzystania oraz obciążeń danej nieruchomości. Regularne sprawdzanie księgi wieczystej pozwala uniknąć wielu problemów związanych z zakupem lub sprzedażą mieszkania, domu lub działki.

Kluczowe wnioski:
 • Księga wieczysta zawiera najważniejsze informacje o nieruchomości i jej właścicielu
 • Pozwala sprawdzić, czy nie ciążą na niej zobowiązania finansowe
 • Jest niezbędna przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości
 • Można ją sprawdzić online w odpowiednich rejestrach publicznych
 • Warto regularnie kontrolować zapisy, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek

Co to jest księga wieczysta - definicja

Księga wieczysta to rejestr publiczny, w którym ujawnia się stan prawny nieruchomości. Zawiera ona szereg istotnych informacji na temat danej nieruchomości, takich jak:

 • właściciel lub współwłaściciele
 • sposób korzystania z nieruchomości (np. własność, użytkowanie wieczyste)
 • obciążenia i zobowiązania (np. hipoteki, służebności)

Księga wieczysta pozwala zatem sprawdzić aktualny stan prawny nieruchomości i jej historii transakcyjnej. Jest kluczowym dokumentem przy zakupie lub sprzedaży domu, mieszkania czy działki.

Cel prowadzenia księgi wieczystej

Księgi wieczyste prowadzone są w celu ujawnienia stanu prawnego nieruchomości. Ich istnienie gwarantuje bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, a także chroni osoby nabywające prawa do nieruchomości.

Dzięki księdze wieczystej możliwe jest ustalenie osoby właściciela nieruchomości, a także sprawdzenie, czy nie obciążona jest ona na przykład hipoteką. Pozwala to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z ukrytymi obciążeniami.

Jakie dane zawiera księga wieczysta

Księga wieczysta składa się z czterech działów, z których każdy zawiera odpowiednie informacje:

 1. Dział I - zawiera oznaczenie nieruchomości oraz wpisy dotyczące prawa własności;
 2. Dział II - ujawnia obciążenia nieruchomości, np. służebności, zastawy;
 3. Dział III - wpisywane są tu dane dotyczące właściciela, użytkownika wieczystego;
 4. Dział IV - wpisy roszczeń, zastrzeżeń, ostrzeżeń lub innych informacji.

Oprócz podstawowych informacji, księga wieczysta zawiera również historię zmian własnościowych danej nieruchomości.

Co można sprawdzić w księdze wieczystej?

Najważniejsze informacje, jakie możemy odczytać z księgi wieczystej, to:

 • kim jest obecny właściciel nieruchomości,
 • czy na nieruchomości ustanowione są jakieś obciążenia lub zabezpieczenia wierzytelności (hipoteki, służebności itp.),
 • czy toczy się jakieś postępowanie administracyjne lub sądowe, które może mieć wpływ na własność.

Wiele z tych informacji ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości.

Czytaj więcej: Twisto Opinie: Sprawdź Co Mówią Użytkownicy o Aplikacji i Koncie Twisto

Kto może założyć księgę wieczystą

Księgę wieczystą zakłada się obligatoryjnie dla nieruchomości wpisanej do katastru nieruchomości. Może to zrobić:

 • właściciel nieruchomości
 • użytkownik wieczysty
 • inna osoba mająca interes prawny w ujawnieniu praw do nieruchomości.

W niektórych przypadkach sąd rejonowy prowadzący księgi wieczyste może założyć księgę wieczystą z urzędu, np. jeśli nieruchomośćSkarb Państwa nabył własność nieruchomości w wyniku zasiedzenia.

Jakie dokumenty potrzebne są do założenia księgi wieczystej?

Aby założyć księgę wieczystą, należy złożyć wniosek do właściwego sądu rejonowego, dołączając:

 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem,
 • wypis z katastru nieruchomości,
 • dokumenty potwierdzające nabycie własności nieruchomości.
Rodzaj dokumentu Kiedy jest wymagany
Akt notarialny Przy przeniesieniu własności w formie aktu notarialnego
Prawomocne orzeczenie sądu Gdy podstawą nabycia jest orzeczenie sądowe

Jak sprawdzić księgę wieczystą online

Co to jest księga wieczysta - Znaczenie i procedura

Obecnie księgi wieczyste dostępne są również w internecie, dzięki elektronicznym księgom wieczystym. Można je sprawdzać na dwa sposoby:

 1. Poprzez bezpłatny dostęp ograniczony wyłącznie do podglądu oznaczenia nieruchomości i właścicieli;
 2. Poprzez odpłatny dostęp rozszerzony, pozwalający na wgląd we wszystkie działy księgi wieczystej.

Dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych możliwy jest za pośrednictwem platformy e-KUŚ.

Ile kosztuje wydruk księgi wieczystej?

Jeśli potrzebujemy wydruku całej księgi wieczystej z wszystkimi wpisami, to:

 • koszt bezpłatnego dostępu ograniczonego to 0 zł
 • koszt pełnego dostępu to 10 zł

opłata pobierana jest przy zamówieniu dostępu rozszerzonego.

Jakie opłaty związane z księgą wieczystą

Z księgami wieczystymi wiążą się następujące rodzaje opłat:

 • Opłata za założenie księgi wieczystej - 250 zł
 • Opłata za wpis do księgi wieczystej - 250 zł
 • Opłata za wykreślenie wpisu z księgi - 150 zł
 • Opłata za złożenie dokumentu do zbioru dokumentów - 30-75 zł

Dodatkowo mogą wystąpić koszty związane z wypisami, wyrysami i pełnomocnictwami.

Procedura wpisu do księgi wieczystej

Aby dokonać wpisu w księdze wieczystej, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą dla danej nieruchomości. Podstawą wpisu jest zazwyczaj dokument stanowiący tytuł prawny uzasadniający dokonanie wpisu, np. umowa sprzedaży nieruchomości.

Procedura wpisu do księgi wieczystej składa się z następujących etapów:

 1. Złożenie wniosku o wpis wraz z dokumentami do sądu rejonowego
 2. Sprawdzenie wniosku przez sąd pod kątem poprawności formalnej
 3. Wydanie postanowienia o wpisie lub odmowa wpisu przez sędziego
 4. Naniesienie zmian w księdze wieczystej przez wyznaczonego pracownika
 5. Zawiadomienie wnioskodawcy o dokonanym wpisie

Samo wprowadzenie wpisu do księgi wieczystej następuje niezwłocznie po wydaniu postanowienia przez sędziego.

Jak długo trwa wpis do księgi wieczystej?

Ustawowy termin, w którym sąd powinien dokonać wpisu do księgi wieczystej, wynosi 7 dni roboczych. Jednak w praktyce często trwa to kilka tygodni lub nawet miesięcy ze względu na znaczne obciążenie sądów wnioskami.

Księga wieczysta jest kluczowym dokumentem przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości, dlatego warto sprawdzać ją regularnie w celu upewnienia się co do aktualnego stanu prawnego naszej własności.

Podsumowanie

Co to jest księga wieczysta? Jest to najważniejszy dokument, w którym znajdziemy informacje na temat konkretnej nieruchomości – kto jest jej właścicielem, jakie obciążenia na niej ciążą i wiele innych istotnych danych. Warto zapoznać się z tym, co zawiera księga wieczysta i regularnie ją sprawdzać, aby uniknąć problemów przy transakcjach kupna-sprzedaży.

Księga wieczysta co to jest? Jest publicznym rejestrem nieruchomości prowadzonym przez sądy, w którym ujawnia się wszystkie informacje mające wpływ na stan prawny danej nieruchomości. Składa się z czterech działów zawierających dane dotyczące m.in. właściciela, obciążeń czy historii transakcyjnej.

Co to księga wieczysta i do czego służy? Jej głównym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Dzięki niej możliwe jest sprawdzenie takich kwestii, jak tożsamość właściciela, istnienie obciążeń hipotecznych czy prowadzone postępowania dotyczące danej nieruchomości.

Księgę wieczystą warto sprawdzać zwłaszcza przed zakupem nieruchomości, aby mieć pewność co do stanu prawnego i uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości. Niesie to ze sobą szereg korzyści dla nabywcy i zapewnia większe bezpieczeństwo transakcji.

Najczęstsze pytania

Księga wieczysta to publiczny rejestr, w którym ujawnia się wszystkie informacje determinujące stan prawny nieruchomości. Zawiera ona m.in. dane na temat właściciela, obciążeń, zabezpieczeń oraz historii własnościowej danej nieruchomości.

Informacje o konkretnej księdze wieczystej znajdziesz w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Obecnie księgi dostępne są również online w postaci elektronicznych ksiąg wieczystych.

Księgę wieczystą należy koniecznie sprawdzić przed zakupem nieruchomości w celu potwierdzenia stanu prawnego. Również po zakupie warto monitorować księgę, aby mieć pewność, że nie pojawią się w niej żadne nieoczekiwane wpisy.

Ustawowy termin wpisu do księgi wieczystej to 7 dni roboczych. Jednak w praktyce procedura ta potrafi trwać znacznie dłużej, nawet do kilku miesięcy, ze względu na dużą liczbę spraw wpływających do sądów.

Opłata za założenie księgi wieczystej wynosi 250 zł. Do tego dochodzą koszty związane z wnioskiem i opłaceniem wymaganych dokumentów, np. wypisy z katastru i wypisu z rejestru gruntów.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Credit Agricole BIC - SWIFT i IBAN, kod banku, numer BIC
 3. Mieszkanie w kredycie po rozwodzie: Jak podzielić mieszkanie z kredytem po rozwodzie
 4. Jak usunąć konto w mBanku | Rozwiązanie umowy i zamknięcie rachunku online
 5. Odrzucenie spadku u notariusza - Zrzeczenie się spadku i dokumenty
Autor Szymon Zajączkowski
Szymon Zajączkowski

Jako trader i inwestor giełdowy dzielę się praktyczną wiedzą jak pomnażać kapitał lokując go w akcje i obligacje skarbowe. Omawiam strategie inwestycyjne, zasady dywersyfikacji portfela i zarządzania ryzykiem. Pokazuję jak osiągać zyski wyższe niż na lokatach bankowych przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły