Kredyty

Co to jest WIBOR - zobacz, jak działa WIBOR

Autor Szymon Zajączkowski
Szymon Zajączkowski27 grudnia 20236 min
Co to jest WIBOR - zobacz, jak działa WIBOR

Co to WIBOR to pytanie, które zadaje sobie wielu Polaków mających kredyt hipoteczny. WIBOR (czyli Warsaw Interbank Offer Rate) to podstawowa stopa procentowa, od której zależy oprocentowanie większości kredytów w Polsce.

Kluczowe wnioski:
 • WIBOR to średnia stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom.
 • Od wysokości WIBOR zależy rata każdego kredytu o zmiennym oprocentowaniu.
 • WIBOR ustalany jest codziennie na podstawie deklaracji banków i publikowany przez GPW Benchmark.
 • Obecnie WIBOR utrzymuje się na wysokim poziomie, co przekłada się na wzrost rat kredytów.
 • Kredytobiorcy powinni śledzić notowania WIBOR, aby mieć pełny obraz sytuacji.

Co to jest WIBOR i jak działa

WIBOR (czyli Warsaw InterBank Offered Rate) to podstawowa stopa procentowa na polskim rynku finansowym. Jest to średnia stopa oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym.

Innymi słowy, WIBOR pokazuje, po jakiej średniej stopie banki udzielają pożyczek innym bankom. Im wyższy WIBOR, tym wyższe koszty pozyskania pieniędzy przez banki komercyjne.

WIBOR ustalany jest codziennie na podstawie kwotowań 16 największych banków działających w Polsce. Banki te deklarują po jakiej stopie byłyby skłonne pożyczyć pieniądze innym bankom.

Jakie rodzaje WIBOR wyróżniamy

Wyróżniamy kilka rodzajów WIBOR, które różnią się terminem zapadalności (okresem kredytowania):

 • 1M WIBOR - dotyczy pożyczek na 1 miesiąc
 • 3M WIBOR - dotyczy pożyczek na 3 miesiące
 • 6M WIBOR - dotyczy pożyczek na 6 miesięcy
 • 12M WIBOR - dotyczy pożyczek na 12 miesięcy

Najpopularniejszy jest 3 miesięczny WIBOR, który stanowi punkt odniesienia dla większości kredytów hipotecznych i gotówkowych.

Jak oblicza się wartość WIBOR

Wartość WIBOR obliczana jest codziennie o godzinie 11:00 czasu warszawskiego. Za jej wyznaczanie odpowiada spółka GPW Benchmark.

Aby ustalić wartość WIBOR, GPW Benchmark pobiera dane od 16 największych banków działających w Polsce. Banki te przesyłają stawki oprocentowania według których pożyczyłyby środki pieniężne innym bankom.

Otrzymane stopy procentowe są szeregowane rosnąco, a następnie eliminuje się dwie skrajne wartości (najwyższą i najniższą). Pozostałe kwotowania są uśredniane, aby wyznaczyć wartość WIBOR.

Przykład obliczania 3M WIBOR

Załóżmy, że 16 banków zgłosiło następujące stawki 3M WIBOR:

Bank 1 4,80%
Bank 2 4,85%
... ...

Po uporządkowaniu rosnąco i odrzuceniu skrajnych wartości (4,80% i 5,15%), obliczamy średnią z 14 pozostałych kwotowań. Taka średnia stanowi wartość 3M WIBOR.

Czytaj więcej: Konsolidacja Bez Zdolności Kredytowej - Rozwiązanie dla Twoich Kredytów Konsolidacyjnych

Jaki wpływ ma WIBOR na raty kredytów

Ponieważ WIBOR pokazuje średnie koszty pozyskania pieniędzy przez banki, ma bezpośredni wpływ na oprocentowanie oferowanych przez nie kredytów.

Większość kredytów hipotecznych i gotówkowych w Polsce ma zmienne oprocentowanie oparte właśnie o WIBOR. Oznacza to, że wraz ze wzrostem WIBOR rosną również raty takich kredytów.

W praktyce, jeśli WIBOR wzrośnie o 0,25pp. to rata kredytu hipotecznego na 300 000 zł wzrośnie o około 100 zł miesięcznie.

Dla wielu zadłużonych gospodarstw domowych oznacza to spore obciążenie budżetu. Dlatego warto śledzić notowania WIBOR i prognozy dotyczące jego zmian.

Dlaczego WIBOR jest tak istotny

Co to jest WIBOR - zobacz, jak działa WIBOR

WIBOR pełni kluczową rolę na polskim rynku finansowym, ponieważ stanowi punkt odniesienia do ustalania oprocentowania ogromnej liczby kredytów i pożyczek.

Według danych ZBP, na koniec 2021 r. wartość zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych wynosiła ponad 780 mld złotych.

Zdecydowana większość z tych kredytów ma zmienne oprocentowanie uzależnione od bieżącej stawki WIBOR. Tym samym poziom WIBOR bezpośrednio przekłada się na koszt obsługi długu ponoszony przez miliony Polaków.

WIBOR determinuje politykę pieniężną

Wartość WIBOR silnie zależy od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Obniżanie stóp procentowych przez RPP skutkuje spadkiem WIBOR, a podwyższanie stóp procentowych oznacza wzrost WIBOR.

Jakie czynniki wpływają na zmianę WIBOR

Na poziom WIBOR wpływają przede wszystkim trzy kluczowe czynniki:

 1. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych NBP
 2. Sytuacja na rynku międzybankowym i koszt pieniądza
 3. Ocena ryzyka kredytowego w sektorze bankowym

Obniżki stóp procentowych przez RPP prowadzą zazwyczaj do spadku WIBOR. Z kolei gorsza sytuacja sektora bankowego i wyższe ryzyko kredytowe oznaczają wzrost kosztu pieniądza między bankami, a w konsekwencji także wzrost WIBOR.

Kiedy WIBOR rośnie lub spada

W ostatnich latach zaobserwowaliśmy zarówno okres spadku, jak i wzrostu stawek WIBOR. Przykładowo w 2020 r. miał miejsce znaczący spadek WIBOR w reakcji na obniżki stóp procentowych przez RPP.

Jednak od października 2021 r., w związku z rosnącą inflacją, Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła agresywny cykl podwyżek stóp procentowych. To z kolei przełożyło się na wyraźny wzrost stawek WIBOR, który trwa do dzisiaj.

Eksperci szacują, że w najbliższych miesiącach WIBOR nadal powinien utrzymywać się na podwyższonym poziomie, co będzie oznaczało wysokie raty kredytów.

Podsumowanie

WIBOR (czyli Co to WIBOR) to kluczowa stopa procentowa na polskim rynku finansowym, wyznaczająca średni koszt pozyskania środków pieniężnych przez banki. Od wysokości WIBOR zależy oprocentowanie ogromnej liczby kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych w Polsce.

WIBOR ustalany jest codziennie w oparciu o deklaracje 16 największych banków działających w naszym kraju. Komunikaty dotyczące wartości Co to jest WIBOR publikowane są przez GPW Benchmark o godzinie 11:00.

Na zmiany WIBOR wpływają przede wszystkim decyzje RPP w sprawie poziomu stóp procentowych, sytuacja na rynku finansowym oraz ocena ryzyka kredytowego sektora bankowego. Obecnie mamy do czynienia ze wzrostem stawek WIBOR, co przekłada się na wyższe raty kredytów.

Warto podkreślić, że WIBOR pełni kluczową funkcję dla milionów Polaków posiadających WIBOR co to jest i determinuje koszty obsługi ich zadłużenia. Dlatego zmiany wartości WIBOR są uważnie obserwowane przez kredytobiorców.

Najczęstsze pytania

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to podstawowa stopa procentowa na polskim rynku finansowym, wyznaczająca średni koszt pozyskania środków pieniężnych przez banki w złotówkach. Od wysokości WIBOR zależy oprocentowanie ogromnej liczby kredytów w Polsce.

Wartość WIBOR wyliczana jest codziennie na podstawie kwotowań 16 największych banków działających w Polsce. Banki podają stopy procentowe, po jakich pożyczałyby pieniądze innym bankom na rynku międzybankowym.

Na wysokość WIBOR wpływają przede wszystkim decyzje RPP w sprawie poziomu stóp procentowych, sytuacja na rynku finansowym oraz ocena ryzyka kredytowego sektora bankowego.

Większość kredytów w Polsce ma zmienne oprocentowanie oparte na WIBOR. Wzrost WIBOR oznacza więc wyższe oprocentowanie kredytów i wyższe raty dla kredytobiorców.

Eksperci przewidują, że w najbliższych miesiącach WIBOR powinien utrzymywać się na podwyższonym poziomie, co będzie oznaczało wysokie raty kredytów dla Polaków.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Credit Agricole BIC - SWIFT i IBAN, kod banku, numer BIC
 3. Przelew na numer karty: szybki sposób na transfer środków
 4. Jak usunąć konto w mBanku | Rozwiązanie umowy i zamknięcie rachunku online
 5. Odrzucenie spadku u notariusza - Zrzeczenie się spadku i dokumenty
Autor Szymon Zajączkowski
Szymon Zajączkowski

Jako trader i inwestor giełdowy dzielę się praktyczną wiedzą jak pomnażać kapitał lokując go w akcje i obligacje skarbowe. Omawiam strategie inwestycyjne, zasady dywersyfikacji portfela i zarządzania ryzykiem. Pokazuję jak osiągać zyski wyższe niż na lokatach bankowych przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły