Umowy

Co wchodzi w skład masy spadkowej - definicja i składniki

Autor Mateusz Wolny
Mateusz Wolny03.01.20247 min.
Co wchodzi w skład masy spadkowej - definicja i składniki

Co wchodzi w skład masy spadkowej to jedno z kluczowych pytań, na które muszą odpowiedzieć spadkobiercy w trakcie procedury spadkowej. Masa spadkowa obejmuje wszelkie aktywa i pasywa należące do zmarłego w chwili śmierci. W jej skład wchodzą zarówno składniki majątkowe o charakterze materialnym, jak i niematerialnym. Prawidłowe ustalenie składu masy spadkowej ma kluczowe znaczenie dla późniejszego podziału spadku.

Kluczowe wnioski:
 • Masa spadkowa obejmuje aktywa i pasywa zmarłego.
 • W jej skład wchodzą składniki materialne i niematerialne.
 • Prawidłowe ustalenie składu masy spadkowej jest kluczowe.
 • Masa spadkowa stanowi podstawę do podziału spadku.
 • Znajomość składu masy spadkowej jest obowiązkiem spadkobierców.

Co wchodzi w skład masy spadkowej - definicja

Masa spadkowa (Co wchodzi w skład masy spadkowej) to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które przechodzą na jego spadkobierców. Obejmuje ona aktywa, czyli wszelkie składniki majątku osoby zmarłej, jak i pasywa - długi, które ciążyły na spadkodawcy.

Masa spadkowa tworzy się z chwilą śmierci danej osoby. Wtedy też powstaje specjalny stan faktyczny i prawny, na podstawie którego określa się składniki majątku wchodzące w skład spadku. Ich łączna wartość będzie stanowić podstawę do wyliczenia zobowiązań podatkowych spadkobierców.

Prawidłowe określenie składu masy spadkowej ma bardzo istotne znaczenie. Od tego zależy bowiem późniejszy podział majątku spadkowego pomiędzy uprawnionych spadkobierców, a także rozliczenia podatkowe należnego podatku od spadków i darowizn.

Podstawa prawna określania składu masy spadkowej

Zasady określania składu masy spadkowej regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a ściślej art. 922 par. 1 k.c. Zgodnie z tym artykułem, spadek obejmuje ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które nie wygasają z chwilą jego śmierci.

Oznacza to, że aktywa i pasywa wchodzące w skład spadku stanowią kontynuację osobowości prawnej spadkodawcy. W momencie otwarcia spadku przechodzą one na spadkobierców, którzy wstępują w prawa i obowiązki spadkowe.

Co wchodzi w skład masy spadkowej - składniki

Masa spadkowa (Co wchodzi w skład masy spadkowej) może obejmować składniki majątkowe o bardzo zróżnicowanym charakterze. Mogą to być zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości, prawa majątkowe, udziały, akcje czy obligacje lub wartości niematerialne i prawne. Ogólnie składniki spadku można podzielić na 3 grupy:

 • przedmioty materialne - rzeczy ruchome i nieruchomości,
 • prawa majątkowe,
 • inne prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym.

Oprócz aktywów do spadku wchodzą również pasywa, czyli wszelkie zobowiązania majątkowe, które nie wygasły z chwilą śmierci spadkodawcy. Najczęściej są to niespłacone kredyty i pożyczki, nieuregulowane rachunki, podatki, składki ZUS, alimenty czy koszty pogrzebu.

Czytaj więcej: Najlepsze Wzory Umowy Sprzedaży Działki i Umowy Przedwstępnej - Porady i Przykłady

Co wchodzi w skład masy spadkowej - ruchomości i nieruchomości

Najbardziej powszechnymi składnikami spadku są rzeczy ruchome i nieruchomości należące do zmarłego. Ruchomości to przede wszystkim:

 • meble,
 • sprzęt AGD i RTV,
 • narzędzia,
 • przedmioty kolekcjonerskie i antyki,
 • biżuteria,
 • dzieła sztuki.

Z kolei w skład nieruchomości spadkowych mogą wchodzić mieszkania, domy, działki gruntu, gospodarstwa rolne, lokale użytkowe. Ze spadkiem przechodzą również prawa do tych nieruchomości, np. własność, użytkowanie wieczyste czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Rodzaj składnika Przykłady
Rzeczy ruchome meble, sprzęt AGD i RTV, biżuteria, dzieła sztuki
Nieruchomości mieszkania, domy, działki, lokale użytkowe

Co wchodzi w skład masy spadkowej - prawa i obowiązki majątkowe

Co wchodzi w skład masy spadkowej - definicja i składniki

Oprócz składników materialnych, spadek może obejmować także wartości niematerialne o charakterze majątkowym. Są to między innymi:

- udziały i akcje w spółkach,

- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

- środki zgromadzone na rachunku bankowym i lokatach,

- wierzytelności (np. pożyczka udzielona komuś przez zmarłego),

- prawa autorskie i licencje.

Ponadto, z chwilą śmierci spadkodawcy jego spadkobiercy przejmują obowiązek wykonania zobowiązań, które na nim ciążyły. Najczęściej są to:

 • kredyty i pożyczki do spłaty,
 • zaległości w opłatach (czynsz, rachunki),
 • zobowiązania podatkowe,
 • składki ZUS.

W skład spadku wchodzą więc zarówno aktywa, jak i pasywa spadkodawcy. Dopiero odliczenie długów od aktywów pozwala ustalić czystą wartość masy spadkowej.

Co wchodzi w skład masy spadkowej - opinia prawna

Należyta staranność przy ustalaniu składu spadku leży w interesie spadkobierców, chroni ich bowiem przed ewentualnymi roszczeniami w przyszłości.

Ze względu na skomplikowany i wieloaspektowy charakter spraw spadkowych, przy ustalaniu dokładnego składu masy spadkowej warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Doradca spadkowy lub adwokat pomoże zinwentaryzować cały majątek należący do zmarłego. Sprawdzi również, czy spadek nie obejmuje dodatkowych składników niematerialnych lub ukrytych praw. Kompleksowe ustalenie składu spadku pozwala uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości.

Pomoc prawna przyjdzie też z pomocą przy wyliczeniu i rozliczeniu wszystkich długów i zobowiązań, które obciążały spadkodawcę. Pozwoli to dokładnie określić wartość netto masy spadkowej.

Co wchodzi w skład masy spadkowej - konsekwencje

Podsumowując, określenie dokładnego składu spadku ma kluczowe znaczenie z kilku powodów:

 • umożliwia sprawiedliwy podział majątku spadkowego między spadkobierców,
 • stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn,
 • pozwala uniknąć ewentualnych roszczeń w przyszłości.

Należyta staranność przy ustalaniu składników masy spadkowej leży więc w interesie spadkobierców. Warto przy tym skorzystać ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika.

Podsumowanie

Masa spadkowa (Co wchodzi w skład masy spadkowej) jest pojęciem kluczowym w prawie spadkowym. Obejmuje ona wszelkie prawa i obowiązki majątkowe osoby zmarłej, które nie wygasają z chwilą jej śmierci. Spadek tworzą zatem zarówno aktywa (składniki majątku), jak i pasywa (długi) należące do spadkodawcy.

Skład masy spadkowej (Co to jest masa spadkowa) może być bardzo zróżnicowany. Oprócz typowych rzeczy ruchomych i nieruchomości, obejmuje on również prawa majątkowe, udziały, akcje, wierzytelności czy środki pieniężne. Ważnym elementem spadku są też zobowiązania spadkowe, czyli niespłacone zadłużenia czy koszty pogrzebu.

Znajomość dokładnego składu spadku (Co wchodzi w skład masy spadkowej) jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia postępowania spadkowego. Pozwala podzielić majątek spadkowy między spadkobierców, rozliczyć podatek od spadków i darowizn, a także uniknąć problemów w przyszłości.

Warto zatem poświęcić czas i uwagę na rzetelne ustalenie składników masy spadkowej (Masa spadkowa). W niektórych przypadkach konieczne może być skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej przy inwentaryzacji spadku.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Doradca kredytowy - koszt i prowizja
 3. Mieszkanie w kredycie po rozwodzie: Jak podzielić mieszkanie z kredytem po rozwodzie
 4. Alior konto firmowe - Rachunek i dostęp online
 5. Zamknięcie konta w Millenium - Jak usunąć konto
Autor Mateusz Wolny
Mateusz Wolny

Jako doradca finansowy pomagam klientom w efektywnym inwestowaniu kapitału zgodnie z ich apetytem na ryzyko i horyzontem czasowym. Analizuję mocne i słabe strony różnych produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych dostępnych na rynku, tak aby można było podjąć optymalne decyzje finansowe.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły