Kredyty

Jak umorzyć dług u komornika - Umorzenie długu bez tajemnic

Autor Mateusz Wolny
Mateusz Wolny25 grudnia 20236 min
Jak umorzyć dług u komornika - Umorzenie długu bez tajemnic

Jak umorzyć dług u komornika to pytanie, które zadaje sobie wielu zadłużonych Polaków. Umorzenie zobowiązań finansowych wydaje się być jedynym wyjściem, gdy brakuje pieniędzy na bieżące wydatki, a co dopiero na spłatę długów. Niniejszy poradnik wyjaśnia krok po kroku, jak skutecznie doprowadzić do umorzenia zadłużenia przez komornika lub wierzyciela.

Kluczowe wnioski:
 • Umorzenie długu jest możliwe, ale trzeba spełnić określone warunki.
 • Należy złożyć wniosek do komornika lub wierzyciela z wyjaśnieniem swojej sytuacji.
 • Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną.
 • Zazwyczaj umorzeniu podlega tylko część zadłużenia.
 • Cały proces umorzenia długu może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Jak skutecznie umorzyć dług

Umorzenie długu jest możliwe, ale należy spełnić określone kryteria. Przede wszystkim trzeba wykazać, że nie jesteśmy w stanie spłacać zobowiązań z powodu trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

Najczęściej umorzeniu podlega tylko część zadłużenia, aby ulżyć dłużnikowi, a jednocześnie zaspokoić część roszczeń wierzyciela. Całkowite umorzenie zdarza się rzadko, zazwyczaj w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Proces umorzenia długu może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy i wymaga spełnienia wielu formalności. Warto jednak podjąć to wyzwanie, ponieważ umorzenie choćby części zadłużenia pozwala odzyskać kontrolę nad swoją sytuacją finansową.

Kryteria umorzenia długu

Komornik badając wniosek o umorzenie zwraca uwagę przede wszystkim na:

 • wysokość dochodów dłużnika
 • liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu
 • wysokość comiesięcznych, niezbędnych wydatków

Muszą one wykazywać wyraźnie pogorszenie sytuacji materialnej i brak możliwości spłaty zadłużenia bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych.

Co zrobić, gdy nie stać nas na spłatę

Jeśli nie jesteśmy w stanie regulować bieżących zobowiązań finansowych, to tym bardziej nie mamy szans na spłatę zaległych długów objętych już postępowaniem egzekucyjnym.

W takiej sytuacji należy jak najszybciej złożyć wniosek do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości lub części.

We wniosku trzeba szczegółowo wyjaśnić swoją sytuację finansową i rodzinną oraz przedstawić konkretne wyliczenia i dokumenty potwierdzające brak zdolności do spłaty zadłużenia.

Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku o umorzenie długu, ponieważ później trudno będzie wykazać nagłe pogorszenie sytuacji materialnej.

Im szybciej zareagujemy, tym większe szanse, że komornik uwzględni wniosek i podejmie decyzję korzystną dla dłużnika, np. rozłoży spłatę długu na raty albo umorzy odsetki.

Czytaj więcej: Jak Uzyskać Kredyt na Umowę Zlecenie - Wszystko o Umowie Zlecenie a Kredycie Gotówkowym

Kiedy można się ubiegać o umorzenie

Ubiegać możemy się o umorzenie długu zarówno przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, jak i w jego trakcie. Kluczowe jest jednak odpowiednie umotywowanie wniosku.

Przyczyn trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, uzasadniających umorzenie, może być wiele, np.:

 • utrata pracy lub głównego źródła dochodu
 • niepełnosprawność lub ciężka choroba
 • konieczność spłaty innych zobowiązań priorytetowych
 • alimenty na członków rodziny

Ważne, aby we wniosku o umorzenie dokładanie te kwestie opisać i potwierdzić odpowiednimi zaświadczeniami.

Jak przygotować wniosek o umorzenie

Jak umorzyć dług u komornika - Umorzenie długu bez tajemnic

Aby nasz wniosek o umorzenie długu miał szanse powodzenia, musi być dobrze uzasadniony i udokumentowany. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak to zrobić:

Wykaż pogorszenie sytuacji materialnej

Podaj dokładne dane na temat swoich dochodów i wydatków z ostatnich kilku miesięcy. Pokazując dramatyczny spadek dochodów lub wzrost kosztów utrzymania zwiększysz swoje szanse na umorzenie.

Dołącz wymagane załączniki

zaświadczenie o dochodach orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
zaświadczenie od pracodawcy inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację

To kluczowe dokumenty, których brak może skutkować odrzuceniem wniosku.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku

Wniosek o umorzenie długu musi zawierać konkretne dokumenty, potwierdzające przyczyny naszych kłopotów finansowych. Najważniejsze z nich, to:

 • zaświadczenie o dochodach za ostatnie 3-6 miesięcy
 • zaświadczenie o zatrudnieniu
 • kopia wyroku sądowego (np. o rozwodzie lub alimentach)
 • zaświadczenie o stanie zdrowia
 • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznych opłat (czynsz, media, leki itp.)

W przypadku utraty pracy konieczne jest zaświadczenie z Urzędu Pracy. Osoba na rencie lub emeryturze powinna dostarczyć decyzję o przyznaniu świadczenia.

Im więcej dokumentów uda nam się zgromadzić, tym mocniej uzasadnimy wniosek o umorzenie i zwiększymy swoje szanse.

Krok po kroku przez proces umorzenia

Ubieganie się o umorzenie długu to złożona procedura, na którą składa się kilka etapów. Oto one:

 1. Zebranie niezbędnych zaświadczeń i dokumentów.
 2. Złożenie kompletnego wniosku wraz z uzasadnieniem do komornika.
 3. Rozpatrzenie wniosku przez komornika (do 2 tygodni).
 4. Wydanie postanowienia o umorzeniu zadłużenia lub jego części, bądź oddalenie wniosku.
 5. W przypadku pozytywnej decyzji - podpisanie ugody z wierzycielem.

Na zakończenie tej żmudnej drogi czeka nas upragniona ulga finansowa w postaci umorzenia długu. Choć może nie całości zadłużenia, to jego znacznej części na pewno.

Podsumowanie

Artykuł omawia kwestię umorzenia długu przez komornika, co dla wielu zadłużonych osób jest ratunkiem i jedynym wyjściem z trudnej sytuacji życiowej. Tłumaczy, kiedy można się o takie umorzenie starać, jakie przesłanki trzeba spełnić i jakie dokumenty dołączyć do wniosku. Pokazuje również krok po kroku cały proces ubiegania się o umorzenie długu od momentu złożenia wniosku, poprzez jego rozpatrywanie, aż do wydania decyzji przez komornika.

Przedstawione zostały praktyczne porady, jak przygotować kompletny wniosek, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy i umorzenie przynajmniej części zadłużenia. Dodatkowo wskazano, jak udowodnić pogorszenie sytuacji materialnej, na przykład poprzez dostarczenie zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu.

Artykuł ma charakter poradnika, który ma odpowiedzieć na najważniejsze pytania dłużników: czy komornik może umorzyć dług, jakie dokumenty do tego potrzebne i jak skutecznie doprowadzić do umorzenia zadłużenia przez komornika lub wierzyciela.

Lektura tego materiału pozwoli lepiej zrozumieć proces ubiegania się o umorzenie długu i sprawniej go przejść, zwiększając szanse na pozbycie się chociaż części zobowiązań finansowych, których nie jesteśmy w stanie spłacać.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Credit Agricole BIC - SWIFT i IBAN, kod banku, numer BIC
 3. Przelew na numer karty: szybki sposób na transfer środków
 4. Jak usunąć konto w mBanku | Rozwiązanie umowy i zamknięcie rachunku online
 5. Odrzucenie spadku u notariusza - Zrzeczenie się spadku i dokumenty
Autor Mateusz Wolny
Mateusz Wolny

Jako doradca finansowy pomagam klientom w efektywnym inwestowaniu kapitału zgodnie z ich apetytem na ryzyko i horyzontem czasowym. Analizuję mocne i słabe strony różnych produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych dostępnych na rynku, tak aby można było podjąć optymalne decyzje finansowe.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły