Umowy

Kiedy komornik odblokuje konto? Czas odblokowania konta

Autor Agnieszka Lipek
Agnieszka Lipek27 grudnia 20237 min
Kiedy komornik odblokuje konto? Czas odblokowania konta

Kiedy komornik odblokuje konto to pytanie, które zadaje sobie wielu dłużników po zajęciu rachunku bankowego. Blokada konta przez komornika może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy i jest bardzo uciążliwa. W tym artykule wyjaśnimy, jak działa blokada konta komornicza, ile może trwać oraz kiedy i na jakiej podstawie konto zostanie odblokowane.

Kluczowe wnioski:
 • Komornik odblokuje konto po zniesieniu zajęcia lub po 90 dniach bezskutecznej egzekucji.
 • Blokada konta przez komornika może potrwać od 1 do 3 miesięcy i wiąże się z licznymi utrudnieniami.
 • Aby przyspieszyć odblokowanie rachunku warto spłacić dług lub zawrzeć ugodę z wierzycielem.
 • Bank musi odblokować konto w ciągu 2 dni roboczych od zniesienia zajęcia komorniczego.
 • Można złożyć skargę do sądu, jeśli konto nie zostanie odblokowane zgodnie z prawem.

Kiedy komornik odblokuje konto po zajęciu

Komornik odblokuje konto bankowe po zniesieniu zajęcia komorniczego. Może to nastąpić w dwóch przypadkach:

- gdy dłużnik spłaci cały dług wraz z kosztami egzekucyjnymi - wtedy komornik niezwłocznie znosi zajęcie i bank musi odblokować konto w ciągu 2 dni roboczych,

- po upływie 90 dni od daty dokonania zajęcia, jeśli w tym czasie komornikowi nie udało się wyegzekwować należności - zajęcie wygasa z mocy prawa, a bank powinien niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni, odblokować konto.

Wyjątki od automatycznego odblokowania konta

W pewnych sytuacjach komornik może przedłużyć blokadę konta ponad 90 dni. Dzieje się tak, gdy:

- w toku jest postępowanie o zwolnienie środków z zajęcia lub inne postępowanie związane z zajęciem,

- na koncie w okresie 90 dni wpływają okresowo jakieś środki – wtedy 90-dniowy termin liczony jest od daty każdego wpływu osobno.

Jak długo trwa blokada konta przez komornika

Standardowy okres blokady konta przez komornika to 90 dni od daty zajęcia. W tym czasie bank całkowicie blokuje dostęp do rachunku – nie można wpłacać ani wypłacać środków, korzystać z karty, bankowości internetowej itp.

Jednak w praktyce zajęcie komornicze i blokada konta trwają zwykle 1-3 miesiące. Można je skrócić do kilku tygodni, jeśli spłaci się cały dług wraz z kosztami albo uda się zawrzeć z wierzycielem ugodę (wtedy komornik niezwłocznie znosi zajęcie).

Najdłużej zajęcie komornicze utrzymuje się w przypadku alimentów lub zaległości podatkowych – nawet 2-3 lata. Jednak nawet wtedy konto jest okresowo odblokowywane na 14 dni co 90 dni.

Utrudnienia związane z blokadą konta

Podstawową komplikacją związaną z zajęciem komorniczym jest brak dostępu do własnych środków na koncie. Nie można realizować codziennych płatności, wypłacać pieniędzy z bankomatu, korzystać z karty. Poważne problemy pojawiają się przy opłacaniu czynszu, rat kredytu czy zakupów.

Ponadto banki naliczają dodatkowe opłaty za prowadzenie rachunku z zajęciem (ok. 20-50 zł miesięcznie). Mogą również wypowiedzieć umowę konta lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

Czytaj więcej: Koszt Generalnego Remontu Mieszkania: Ceny za m2, Koszt Remontu 50m2 i 60m2, Remont Mieszkania w Bloku

Komornik zdjął zajęcie ale konto nadal zablokowane

Zdarza się, że pomimo formalnego zniesienia zajęcia komorniczego przez komornika bank zwleka z odblokowaniem rachunku. Jest to niezgodne z prawem – po otrzymaniu zawiadomienia o zniesieniu zajęcia bank ma maksymalnie 2 dni robocze na odblokowanie konta.

W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem i wezwać go do odblokowania rachunku. Jeśli to nie poskutkuje, można złożyć reklamację na opieszałość banku a nawet skargę do Rzecznika Finansowego.

Dodatkowo warto złożyć wniosek do komornika o wyegzekwowanie od banku obowiązku odblokowania konta zgodnie z art. 109 prawa bankowego. Na tej podstawie komornik wyznaczy bankowi termin na odblokowanie rachunku pod rygorem grzywny.

Podstawa prawna odblokowania konta po zniesieniu zajęcia art. 109 ustawy Prawo bankowe
Termin na odblokowanie konta przez bank 2 dni robocze

Co zrobić gdy minął termin blokady konta przez komornika

Kiedy komornik odblokuje konto? Czas odblokowania konta

Jeżeli mija termin 90 dni od daty zajęcia rachunku przez komornika, a konto nie zostało automatycznie odblokowane, należy podjąć kroki w celu odzyskania dostępu do rachunku:

 1. Skontaktować się z bankiem i poprosić o niezwłoczne odblokowanie konta po upływie ustawowego terminu 90 dni.
 2. Złożyć reklamację do banku na opieszałość w odblokowaniu rachunku.
 3. Wystąpić do komornika z wnioskiem o zobowiązanie banku do odblokowania rachunku.
 4. Rozważyć złożenie skargi na bezczynność banku do Rzecznika Finansowego.

Warto pamiętać, że blokada konta przez ponad 90 dni bezpodstawnie narusza prawa konsumenta. Obowiązkiem banku jest odblokowanie dostępu do rachunku z urzędu zgodnie ze zmienionym stanem faktycznym.

Jak sprawdzić czy blokada konta przez komornika jest aktywna

Aby sprawdzić, czy konto nadal objęte jest zajęciem komorniczym, należy skontaktować się z bankiem lub zalogować do systemu bankowości internetowej. Bank powinien udzielić informacji, czy blokada konta jest aktywna, kiedy została założona oraz kiedy upływa termin 90-dniowej egzekucji komorniczej.

Dodatkowo komornik ma obowiązek poinformować dłużnika na piśmie o fakcie założenia zajęcia na koncie i konsekwencjach tego zajęcia. W zawiadomieniu wskazuje datę dokonania czynności, a tym samym rozpoczęcia biegu 90-dniowego terminu.

Dysponując tymi informacjami łatwo obliczyć, kiedy upływa data maksymalnego okresu blokady rachunku przez komornika.

Komornik nie odblokował konta pomimo braku zajęcia

Sytuacja, w której mimo wygaśnięcia albo uchylenia zajęcia komorniczego konto pozostaje nadal zablokowane, jest niedopuszczalna. Narusza prawa dłużnika i podlega zaskarżeniu.

Jeśli minął 90-dniowy okres zajęcia rachunku lecz konto nie zostało odblokowane, należy złożyć do komornika wniosek o:

 • zwolnienie kwoty wolnej od zajęcia w celu bieżącego korzystania z rachunku,
 • zobowiązanie banku do niezwłocznego odblokowania dostępu do konta.

Dodatkowo przysługuje prawo zaskarżenia bezczynności komornika w tej sprawie poprzez złożenie skargi do sądu rejonowego.

Podsumowanie

Kiedy komornik odblokuje konto to kluczowe pytanie po zajęciu rachunku bankowego w toku egzekucji komorniczej. Standardowy czas blokady konta to 90 dni od daty zajęcia, jednak w praktyce blokada trwa zazwyczaj od 1 do 3 miesięcy. Skrócić ją można jedynie poprzez całkowitą spłatę długu lub zawarcie ugody z wierzycielem, co skutkuje zniesieniem zajęcia. Po zniesieniu bądź wygaśnięciu zajęcia bank ma 2 dni na odblokowanie rachunku. Jeśli tego nie zrobi, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed Rzecznikiem Finansowym lub sądem.

Blokada konta przez komornika jest dla dłużnika niezwykle uciążliwa – nie może on korzystać ze swoich środków pieniężnych aż do momentu odblokowania rachunku. Wiąże się to z problemami przy dokonywaniu podstawowych płatności, jak czynsz, raty kredytu czy codzienne zakupy. Dlatego dłużnicy próbują skracać ten okres na różne sposoby.

Ze względu na swoje uprawnienia, to w zasadzie jedynie komornik może odblokować konto po nałożeniu na nie zajęcia. Robi to obligatoryjnie w dwóch przypadkach: po spłacie całości długu albo automatycznie z mocy prawa po 90 dniach bezskutecznej egzekucji. Wyjątek mogą stanowić jedynie nieregularne wpływy na konto w trakcie zajęcia, które wydłużają cały proces.

Warto pamiętać, że klucz do jak najszybszego odblokowania rachunku leży w gestii samego dłużnika. Może on przyspieszyć zniesienie blokady przez dobrowolną spłatę należności lub zawarcie porozumienia z wierzycielem. Z drugiej strony przewlekłość komornika również może spotkać się ze skuteczną reakcją – poprzez skargi do Rzecznika Finansowego, sądu czy prokuratury.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Credit Agricole BIC - SWIFT i IBAN, kod banku, numer BIC
 3. Przelew na numer karty: szybki sposób na transfer środków
 4. Jak usunąć konto w mBanku | Rozwiązanie umowy i zamknięcie rachunku online
 5. Odrzucenie spadku u notariusza - Zrzeczenie się spadku i dokumenty
Autor Agnieszka Lipek
Agnieszka Lipek

Będąc audytorem finansowym specjalizuję się w analizie sprawozdań i wyników przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam m.in takie zagadnienia jak amortyzacja środków trwałych, wycena aktywów czy identyfikacja obszarów generujących zysk lub stratę w organizacji. To pomaga lepiej zrozumieć finanse firmy.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły