Kredyty

Komornik blokuje konto: Czy komornik może zablokować konto

Autor Szymon Zajączkowski
Szymon Zajączkowski05.01.20246 min.
Komornik blokuje konto: Czy komornik może zablokować konto

Komornik blokuje konto dłużnika, gdy ten nie spłaca zobowiązań. Wielu zastanawia się, czy komornik ma prawo zająć środki na koncie bankowym i jakie są tego konsekwencje. W artykule wyjaśniamy, kiedy dochodzi do blokady konta przez komornika, jakie kwoty może zająć i czy musi pozostawić minimum egzystencji.

Kluczowe wnioski:
 • Komornik może zająć konto bankowe, jeśli dłużnik zalega ze spłatą zobowiązań.
 • Zablokowanie konta następuje po doręczeniu bankowi zawiadomienia o zajęciu wierzytelności.
 • Komornik musi pozostawić na koncie kwotę odpowiadającą minimum egzystencji.
 • Od blokady konta przez komornika można się odwołać do sądu rejonowego.
 • Nieodwołanie się od decyzji komornika w ciągu 7 dni oznacza jej akceptację.

Kiedy komornik blokuje konto

Komornik ma prawo zablokować konto bankowe dłużnika, gdy ten nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych. Najczęściej dzieje się to w sytuacji, gdy:

- nie płaci rat kredytu w banku przez minimum 3 miesiące

- nie reguluje rachunków np. za telefon, prąd, gaz przez dłuższy czas

- nie płaci alimentów

- nie uiszcza mandatów.

W pierwszej kolejności wierzyciel wysyła wezwanie do zapłaty z określonym terminem. Jeśli dłużnik nadal nie płaci, sprawa trafia do komornika. Ten wszczyna postępowanie egzekucyjne poprzez zajęcie konta bankowego.

Jak wygląda blokada konta przez komornika

Aby zablokować konto komornik musi wysłać do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego. Od tego momentu bank zobowiązany jest do przekazywania wpływających na konto pieniędzy bezpośrednio komornikowi aż do całkowitej spłaty zadłużenia.

Konto nie zostaje całkowicie zablokowane, ale jego właściciel traci do niego dostęp do czasu spłaty wszystkich należności. Nie można wtedy podjąć gotówki, zapłacić kartą ani zrobić przelewu.

Jak komornik zablokował konto bankowe

Zablokowanie konta bankowego przez komornika jest możliwe na podstawie:

 • tytułu wykonawczego - prawomocnego wyroku sądu lub bankowego tytułu egzekucyjnego
 • wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej

Komornik wysyła do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego. Od tego momentu środki zgromadzone na koncie oraz każdy przyszły wpływ są blokowane.

Bank musi poinformować posiadacza konta o jego zajęciu przez komornika. Ma na to 7 dni od doręczenia zawiadomienia. Właściciel rachunku również powinien zostać zawiadomiony o toczącym się wobec niego postępowaniu.

Czytaj więcej: Kredyt dla Seniora i Emeryta - Pożyczki Bez Ograniczeń Wiekowych dla Emerytów do 85 Lat

Co grozi jeśli komornik zablokował konto

Jeśli komornik zajął konto bankowe dłużnika, ten traci do niego dostęp do momentu spłaty całości zadłużenia. Nie może podjąć pieniędzy z bankomatu, zapłacić kartą w sklepie czy zrobić przelewu. Jest to bardzo uciążliwa sytuacja.

Zablokowanie konta oznacza brak środków do życia w obecnych czasach, gdy większość transakcji odbywa się bezgotówkowo.

Oprócz problemów z dostępem do własnych pieniędzy kolejną konsekwencją jest wpis do rejestru dłużników BIG InfoMonitor lub KRD. Utrudnia to zaciągnięcie nowych zobowiązań kredytowych czy podpisanie umowy z operatorem telefonii komórkowej.

Jakie kary grożą za nieopłacone zobowiązania

Brak spłaty długu może skończyć się grzywnami i dodatkowymi odsetkami.

Ich wysokość zależy od rodzaju zaległości. Przykładowo za niepłacenie alimentów grozi grzywna do 5000 zł, a nawet ograniczenie lub pozbawienie wolności do roku.

Komornik może zająć konto bankowe

Komornik blokuje konto: Czy komornik może zablokować konto

Zgodnie z przepisami komornik ma prawo zająć pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym dłużnika jeśli:

- Posiada tytuł wykonawczy lub wniosek o egzekucję świadczący, że dana osoba ma nieuregulowane zobowiązania.

- Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania dłużnikowi wezwania do dobrowolnej spłaty należności. Jest to tzw. suma do natychmiastowej zapłaty.

- Dłużnik nadal nie uiścił płatności.

Zajęcie rachunku bankowego pozwala na wyegzekwowanie niezapłaconych należności wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi. Stanowi więc skuteczny środek nacisku na nierzetelnych dłużników.

Rodzaj zobowiązania Wysokość odsetek za zwłokę
Kredyt bankowy 10% w skali roku
Pożyczka 14% w skali roku
Niezapłacony mandat 50 zł opłaty dodatkowej + 50% wartości mandatu

Jak odblokować konto zajęte przez komornika

Aby odzyskać pełny dostęp do rachunku bankowego po zajęciu go przez komornika, należy:

 1. Spłacić całość zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi
 2. Poinformować komornika o dokonaniu wszystkich wymaganych płatności
 3. Poczekać na wycofanie zajęcia wierzytelności i odblokowanie konta przez bank, co zwykle trwa do 14 dni

Innym sposobem jest zaskarżenie decyzji komornika do sądu rejonowego w ciągu 7 dni od zawiadomienia o zajęciu konta. Wymaga to jednak mocnych dowodów bezzasadności takiego środka egzekucyjnego.

Czy komornik musi zostawić minimum egzystencji

Zgodnie z prawem po zajęciu konta przez komornika dłużnikowi musi pozostać kwota wolna od egzekucji. W 2023 roku wynosi ona:

 • 2600 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 2400 zł dla osoby w rodzinie

Jest to tzw. minimum egzystencji, czyli suma pieniędzy konieczna do przeżycia w minimalnych warunkach. Jeśli pozostałe środki na koncie są niewystarczające dłużnik może złożyć wniosek o nieściąganie ich przez okres 1 miesiąca.

Komornik musi pozostawić kwotę minimum egzystencji nawet po całkowitym zablokowaniu konta dłużnika. Chroni go to przed brakiem jakichkolwiek środków do życia w przypadku zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego.

Podsumowanie

Komornik ma prawo zablokować konto bankowe, jeśli dłużnik nie płaci swoich zobowiązań. Najpierw wysyła wezwanie do uregulowania należności, a po bezskutecznym upływie terminu - zawiadomienie o zajęciu rachunku. Od tego momentu traci się dostęp do pieniędzy na koncie. Komornik może zajmować konto aż do całkowitej spłaty długu wraz z odsetkami i kosztami.

Bank musi poinformować klienta o blokadzie jego konta przez komornika. Ma na to 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Właściciel rachunku powinien też zostać powiadomiony o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym.

Zajęcie konta przez komornika oznacza brak środków do życia. Dlatego komornik musi zostawić kwotę minimum egzystencji - obecnie 2600 zł dla osoby samotnej lub 2400 zł na rodzinę. Chroni to przed całkowitym pozbawieniem dostępu do pieniędzy.

Aby odzyskać pełny dostęp do rachunku trzeba spłacić wszystkie zaległości i poczekać na wycofanie blokady. Można też odwołać się od decyzji komornika do sądu rejonowego w ciągu 7 dni.

Najczęstsze pytania

Tak, komornik ma prawo zablokować konto bankowe dłużnika, jeśli ten nie wywiązuje się z płatności i zalega np. z kredytem, rachunkami czy alimentami. Wysyła wtedy do banku zawiadomienie o zajęciu rachunku w celu wyegzekwowania należności.

Komornik po zablokowaniu konta musi pozostawić na nim kwotę minimum egzystencji wynoszącą obecnie 2600 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 2400 zł dla członka rodziny. Chroni to przed całkowitym brakiem środków do życia.

Tak, istnieje możliwość zaskarżenia zajęcia rachunku bankowego przez komornika do sądu rejonowego. Należy to zrobić w ciągu 7 dni od zawiadomienia o blokadzie konta. Wymaga jednak mocnych dowodów na bezpodstawność takiej decyzji.

Komornik blokuje konto bankowe do momentu całkowitej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami, kosztami egzekucyjnymi i opłatami dodatkowymi przez dłużnika. Zajęcie rachunku może więc trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Główną konsekwencją jest brak dostępu do pieniędzy na koncie i problemy z dokonywaniem płatności. Dodatkowo dłużnik trafia do rejestru BIG InfoMonitor lub KRD, co utrudnia zaciąganie nowych zobowiązań finansowych.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Doradca kredytowy - koszt i prowizja
 3. Jak zamknąć konto w Santander - poradnik
 4. Alior konto firmowe - Rachunek i dostęp online
 5. Zamknięcie konta w Millenium - Jak usunąć konto
Autor Szymon Zajączkowski
Szymon Zajączkowski

Jako trader i inwestor giełdowy dzielę się praktyczną wiedzą jak pomnażać kapitał lokując go w akcje i obligacje skarbowe. Omawiam strategie inwestycyjne, zasady dywersyfikacji portfela i zarządzania ryzykiem. Pokazuję jak osiągać zyski wyższe niż na lokatach bankowych przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły