Kredyty

LTV kredyt - Jak obliczyć LTV i co to oznacza

Autor Szymon Zajączkowski
Szymon Zajączkowski14.01.20246 min.
LTV kredyt - Jak obliczyć LTV i co to oznacza

LTV kredyt to wskaźnik określający maksymalną wysokość kredytu w stosunku do wartości nieruchomości. Jest on istotnym czynnikiem wpływającym zarówno na zdolność kredytową, jak i opłacalność zaciąganego zobowiązania.

Kluczowe wnioski:
 • LTV kredyt informuje, jaka część ceny nieruchomości może zostać sfinansowana kredytem.
 • Im niższy wskaźnik LTV kredyt, tym wyższa zdolność kredytowa.
 • Wysokie LTV kredyt oznacza konieczność wniesienia niższego wkładu własnego.
 • Zbyt wysoki LTV kredyt może oznaczać gorsze warunki i wyższe koszty kredytu.
 • LTV kredyt jest ustalane indywidualnie dla każdego klienta przez bank.

Jak obliczyć wskaźnik LTV kredytu

LTV kredyt (loan to value) to wskaźnik określający maksymalną wysokość zaciąganego kredytu w stosunku do wartości nieruchomości. Jest on kluczowym parametrem branym pod uwagę przez banki przy ocenie zdolności kredytowej i ustalaniu ostatecznych warunków finansowania. Obliczenie właściwego poziomu LTV jest więc bardzo istotne z perspektywy klienta.

Wskaźnik LTV wylicza się według następującego wzoru:

LTV (%) = Wartość kredytu (zł) / Wartość nieruchomości (zł) x 100%

Przykładowo, jeśli wartość mieszkania wynosi 300 000 zł, a wnioskowana kwota kredytu to 240 000 zł, to wskaźnik LTV wyniesie:

LTV (%) = 240 000 zł / 300 000 zł x 100% = 80%

Wartość nieruchomości a LTV

Kluczowym elementem jest prawidłowe określenie wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu. Można ją ustalić na podstawie aktualnej wyceny rzeczoznawcy, operatu szacunkowego lub przyjąć wartość z polisy ubezpieczeniowej.

Im wyższa jest wartość nieruchomości w stosunku do kwoty kredytu, tym niższy będzie wskaźnik LTV, co wpływa korzystnie na ocenę zdolności kredytowej.

LTV kredyt - co oznacza ten wskaźnik

LTV kredyt informuje bank, jaka część wartości nieruchomości zostanie sfinansowana z zaciągniętego kredytu. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym większą część ceny mieszkania pokrywa kredyt hipoteczny.

Przykładowo, LTV na poziomie 80% oznacza, że 80% wartości nieruchomości zostanie pokryte z kredytu, a pozostałe 20% musi stanowić wkład własny wniesiony przez kupującego. Typowo banki akceptują maksymalny poziom LTV sięgający 80-90%.

Wady i zalety wysokiego LTV

Wysoki wskaźnik LTV na poziomie powyżej 80-90% oznacza z jednej strony niższy wymagany wkład własny, co ułatwia sfinansowanie zakupu nieruchomości. Jednak z drugiej strony tak wysokie LTV może oznaczać gorsze warunki kredytu (wyższe marże) oraz wyższą składkę ubezpieczeniową.

Dlatego przy wyborze optymalnego poziomu LTV należy brać pod uwagę zarówno własne możliwości finansowe, jak i ogólne koszty kredytu. Zbyt wysokie LTV nie zawsze się opłaca.

Czytaj więcej: Drugi Kredyt Hipoteczny - Jak uzyskać dwa kredyty hipoteczne bez problemów?

Wpływ LTV kredytu na zdolność kredytową

Wskaźnik LTV ma kluczowe znaczenie dla oceny zdolności kredytowej. Im niższy jest ten wskaźnik, tym korzystniej wpływa na zdolność kredytową. Banki chętniej udzielają wyższych kwot kredytu przy niższym LTV.

Niski wskaźnik LTV świadczy o tym, że klient jest w stanie wniesić wyższy wkład własny, a tym samym ponosi mniejsze ryzyko niewypłacalności.

Przykładowo, gdy mamy dwie osoby o porównywalnych dochodach, ale różnym poziomie oszczędności, to ta z wyższym wkładem własnym i niższym LTV uzyska wyraźnie wyższą zdolność kredytową. Tym samym, wskaźnik LTV bezpośrednio przekłada się na dostępną kwotę kredytu hipotecznego.

Maksymalny akceptowany LTV

Poszczególne banki mają swoje wewnętrzne limity akceptowanego poziomu LTV. Zwykle mieszczą się one w przedziale 80-90% w zależności od:

 • rodzaju kredytu (mieszkaniowy, konsolidacyjny, itp.)
 • statusu klienta (nowy klient vs stały)

Wyższy poziom LTV oznacza wyższe ryzyko kredytowe dla banku, dlatego niektóre banki oferują wysoki LTV tylko klientom o ugruntowanej historią kredytowej.

Jaki poziom LTV kredytu jest optymalny?

LTV kredyt - Jak obliczyć LTV i co to oznacza

Optymalny wskaźnik LTV zależy od indywidualnej sytuacji i możliwości finansowych kredytobiorcy. Niższe LTV oznacza co prawda wyższy wymagany wkład własny, ale jednocześnie skutkuje niższą ratą kredytu i łącznym kosztem odsetek.

Przykładowe zalecane poziomy LTV kredytu hipotecznego to:

• LTV 70-80% - dla osób o wyższym poziomie ryzyka i niższych dochodach
• LTV 50-60% - zalecane dla przeciętnego kredytobiorcy
• LTV poniżej 50% - dla klientów o wyjątkowo wysokim wkładzie własnym

Niższy wskaźnik LTV zawsze jest korzystniejszy i bezpieczniejszy zarówno dla banku, jak i kredytobiorcy. Jednak trzeba brać pod uwagę realne możliwości finansowe.

Zmiany poziomu LTV w czasie trwania umowy

Wskaźnik LTV wylicza się na moment udzielenia kredytu hipotecznego. W trakcie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wartość nieruchomości może wzrosnąć, podczas gdy zadłużenie kredytowe maleje.

To powoduje, że w miarę spłaty LTV kredytu spada. Tym samym rośnie tzw. zdolność kredytowa klienta, czyli jego zdolność do obsługi wyższego zadłużenia. Może to być podstawą do podwyższenia kwoty kredytu w ramach aktualnej umowy.

W praktyce, wskaźnik LTV rzadko kiedy utrzymuje się na niezmienionym poziomie przez cały okres kredytowania. Tym bardziej należy o niego dbać na etapie wnioskowania o finansowanie.

Podsumowanie

LTV kredyt to kluczowy parametr brany pod uwagę przez banki przy ocenie zdolności kredytowej klientów. Określa on maksymalny udział kredytu w całkowitej wartości nieruchomości. Im niższy wskaźnik LTV, tym korzystniej wpływa to na dostępną kwotę kredytu hipotecznego.

Jak obliczyć LTV kredytu? Jest to stosunek kwoty wnioskowanego kredytu do aktualnej wartości nieruchomości, wyrażony w procentach. Prawidłowa wycena nieruchomości jest więc kluczowa. W miarę spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, LTV z reguły spada, co zwiększa zdolność kredytową.

Co dokładnie LTV co to oznacza dla kredytobiorcy? Przede wszystkim określa wymagany wkład własny - im wyższy wskaźnik LTV, tym niższy wkład własny jest wymagany przy zakupie nieruchomości. Jednak zbyt wysokie LTV może oznaczać gorsze warunki kredytu. Dlatego należy je optymalizować.

Reasumując, LTV kredytu to kluczowy parametr wpływający na dostępną kwotę kredytu hipotecznego, wymagany wkład własny, a także warunki finansowania. Warto o nim pamiętać na etapie wnioskowania o kredyt mieszkaniowy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Doradca kredytowy - koszt i prowizja
 3. Jak zamknąć konto w Santander - poradnik
 4. Alior konto firmowe - Rachunek i dostęp online
 5. Zamknięcie konta w Millenium - Jak usunąć konto
Autor Szymon Zajączkowski
Szymon Zajączkowski

Jako trader i inwestor giełdowy dzielę się praktyczną wiedzą jak pomnażać kapitał lokując go w akcje i obligacje skarbowe. Omawiam strategie inwestycyjne, zasady dywersyfikacji portfela i zarządzania ryzykiem. Pokazuję jak osiągać zyski wyższe niż na lokatach bankowych przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły