Kredyty

Mieszkanie w kredycie po rozwodzie: Jak podzielić mieszkanie z kredytem po rozwodzie

Autor Mateusz Wolny
Mateusz Wolny5 stycznia 20247 min
Mieszkanie w kredycie po rozwodzie: Jak podzielić mieszkanie z kredytem po rozwodzie

Mieszkanie w kredycie po rozwodzie to częsty problem, z jakim borykają się osoby decydujące się na rozstanie. Rozstanie pociąga za sobą wiele skutków prawnych i finansowych, w tym konieczność uregulowania kwestii podziału majątku wspólnego, także kredytu hipotecznego na mieszkanie. W artykule wyjaśnimy, jakie macie prawa i obowiązki jako kredytobiorcy po rozwodzie oraz przedstawimy najważniejsze zasady podziału kredytu i mieszkania.

Kluczowe wnioski:
 • Po rozwodzie obydwoje małżonkowie dalej odpowiadają za spłatę kredytu hipotecznego, jeśli nie dokonają podziału zobowiązań.
 • Aby zwolnić się z odpowiedzialności, jeden z małżonków musi przejąć kredyt na siebie lub spłacić swoją część bankowi.
 • Mieszkanie można podzielić w naturze lub sprzedać i podzielić pieniądze albo pozostawić jednemu z małżonków.
 • Jeśli jedno przejmuje mieszkanie i kredyt, drugiemu przysługuje wypłata udziału wartości mieszkania.
 • W przypadku problemów warto skorzystać z pomocy radcy prawnego.

Mieszkanie w kredycie po rozwodzie

Rozwód to trudny moment dla każdego małżeństwa. Jeszcze trudniejsza sytuacja ma miejsce, gdy małżonkowie posiadają wspólne mieszkanie na kredyt. W takim przypadku konieczne jest uregulowanie kwestii spłaty zobowiązania bankowego oraz podziału nieruchomości.

Zgodnie z prawem po ustaniu małżeństwa, oboje małżonkowie nadal formalnie odpowiadają za spłatę rat kredytu hipotecznego. Dopiero gdy jedno z nich spłaci drugie lub przejmie cały dług, zostanie zwolnione z tego obowiązku. Jak zatem podzielić mieszkanie na kredycie? Jakie są możliwe scenariusze?

Kto spłaca kredyt po rozwodzie?

Zasadą jest, że po rozwodzie odpowiedzialność za kredyt spoczywa solidarnie na obojgu byłych małżonkach. Oznacza to, że bank może żądać spłaty rat lub całości zadłużenia od jednego albo drugiego z nich.

Taki stan rzeczy będzie obowiązywał aż do momentu sformalizowania nowych warunków spłaty pomiędzy bankiem a którymkolwiek z małżonków. Możliwe rozwiązania to:

 • Jeden z małżonków przejmuje kredyt na siebie i kontynuuje spłaty.
 • Kredyt zostaje podzielony na dwa - każdy ze współmałżonków spłaca "swoją" część zobowiązania.

W obydwu przypadkach konieczne jest podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie zostanie wprowadzone, oboje kredytobiorcy w dalszym ciągu będą odpowiadali za spłatę całego zadłużenia.

Jak podzielić dług z kredytu hipotecznego

Podział zobowiązania kredytowego w praktyce wygląda tak, że bank zgadza się "rozerwać" dotychczasową umowę na dwie odrębne. W ich ramach każdy ze współmałżonków spłaca określoną część zadłużenia - np. 50% kwoty kredytu pozostającej do zwrotu.

Takie rozwiązanie w praktyce bywa jednak trudne do wprowadzenia, bowiem wiąże się z ponowną oceną zdolności kredytowej każdej ze stron. Były małżonek musi przedstawić bankowi dokumenty potwierdzające, że poradzi sobie ze spłatą przypadającej na niego części długu.

Jak bank oblicza zdolność kredytową przy podziale hipoteki?

Dokonując ponownej oceny zdolności kredytowej przy podziale zobowiązania bank analizuje takie czynniki jak:

 • Wysokość osiąganych dochodów przez wnioskodawcę
 • Dodatkowe zobowiązania finansowe - kredyty, pożyczki, alimenty itp.
 • Koszty utrzymania gospodarstwa domowego

Jeśli bank uzna, że dana osoba nie udźwignie nawet połowy dotychczasowej raty kredytu - może odmówić podziału zobowiązania. Wówczas konieczne będzie znalezienie innego rozwiązania.

Czytaj więcej: Kredyt na Prawo Jazdy - Czy Można Wziąć Finansowanie na Zdobycie Uprawnień?

Komu przypada mieszkanie z hipoteką po rozwiązaniu małżeństwa

Kolejnym istotnym zagadnieniem oprócz podziału samego kredytu, jest przejęcie prawa własności do nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę zabezpieczającą. Zazwyczaj mieszkanie albo dom pozostają w posiadaniu jednego ze współmałżonków.

Jak przepisać mieszkanie z kredytem na jednego z małżonków?

Aby przepisać wyłączne prawo własności nieruchomości na jedną osobę konieczne będzie:

 1. Uzyskanie zgody współmałżonka na zrzeczenie się praw do lokalu
 2. Dokonanie aktu notarialnego przenoszącego własność
 3. Powiadomienie banku o zmianie właściciela z danymi nowego kredytobiorcy
 4. Podpisanie aneksu do umowy kredytu hipotecznego

Powyższe kroki w praktyce pozwolą na jednoznaczne przypisanie nieruchomości do konkretnej osoby. Ułatwi to zarówno kwestię spłat i zarządzania mieszkaniem jak i przyszłą odsprzedaż.

Co zrobić z mieszkaniem na kredyt po rozwodzie

Mieszkanie w kredycie po rozwodzie: Jak podzielić mieszkanie z kredytem po rozwodzie

Oprócz omówionych powyżej wariantów dotyczących przejęcia mieszkania przez jednego z byłych małżonków, istnieje jeszcze kilka innych możliwości rozwiązania sytuacji związanych z nieruchomością na kredyt po rozwodzie. Oto one:

Sprzedaż mieszkania i podział środków

Byli małżonkowie mogą zdecydować się na sprzedaż dotychczas zajmowanej nieruchomości. Uzyskaną ze sprzedaży kwotę pomniejsza się w pierwszej kolejności o wartość nieuregulowanego jeszcze kredytu. Pozostała suma podlega podziałowi pomiędzy uprawnione osoby.

Wynajem mieszkania i dzielenie zysków

Innym rozwiązaniem jest przekazanie lokalu w najem osobom trzecim. Wpływy z czynszu dzielone są pomiędzy byłych współmałżonków w ustalonej proporcji. Takie działanie zwykle ma charakter tymczasowy, do momentu ostatecznego uregulowania sytuacji mieszkania i kredytu.

Kredytobiorca po rozwodzie - prawa i obowiązki

Rozwód i związany z nim podział majątku wspólnego nie zawsze oznacza, że dana osoba przestaje być kredytobiorcą. W wielu przypadkach były współmałżonek w dalszym ciągu pozostaje stroną umowy kredytowej i musi respektować wynikające z niej zobowiązania.

Nawet po orzeczeniu rozwodu, dopóki nie dojdzie do wykreślenia małżonka z umowy kredytu hipotecznego - nadal odpowiada on za spłatę zobowiązania na równi z drugą stroną.

Dlatego kluczowe znaczenie dla byłego małżonka ma sformalizowanie jego nowej roli i zakresu odpowiedzialności. W przeciwnym razie, nawet nie korzystając z nieruchomości ani nie spłacając rat - w dalszym ciągu będzie zobowiązany do uregulowania długu.

Obowiązki kredytobiorcy po rozwodzie dopóki nie zmieni się umowy Możliwe działania w celu ograniczenia odpowiedzialności
- spłata miesięcznych rat kredytu - podpisanie aneksu przenoszącego kredyt na byłego małżonka
- pokrycie zaległości w razie problemów ze spłatą rat przez współkredytobiorcę - spłata bankowi swojej części zadłużenia z tytułu podziału majątku

Pozostawanie kredytobiorcą hipotecznym po rozwodzie wiąże się zarówno z prawami jak i obowiązkami. Bez podjęcia odpowiednich kroków nie da się ich jednoznacznie oddzielić od sytuacji byłego partnera. Dlatego tak istotne jest sformalizowanie podziału majątku i kredytu jak najszybciej po orzeczeniu rozwodu.

Podsumowanie

Rozstanie i konieczność podziału majątku, w tym wspólnego mieszkania na kredyt, to trudny moment dla wielu par. Na szczęście, mimo rozpadu związku, możliwe jest cywilizowane uporządkowanie kwestii finansowych tak, by chronić interesy obojga stron.

Przede wszystkim należy pamiętać, że dopóki byli małżonkowie nie podpiszą stosownych dokumentów, nadal obydwoje odpowiadają za spłatę kredytu hipotecznego. Dlatego warto jak najszybciej sformalizować nowe zasady dotyczące zobowiązania, aby ograniczyć ryzyko nieprzyjemnych konsekwencji.

Co do samego mieszkania na kredycie, to tutaj również konieczne będzie jednoznaczne wskazanie nowego właściciela nieruchomości. Można zdecydować się na przekazanie lokalu jednej ze stron, sprzedaż i podział środków lub wynajem. Każde z tych rozwiązań wymaga jednak odpowiednich działań formalno-prawnych.

Mając na uwadze wszystkie opisane kwestie i zasady, rozstanie nie musi oznaczać finansowych problemów czy sporów sądowych o mieszkanie. Przy odrobinie dobrej woli i wzajemnego zrozumienia, możliwe jest znalezienie satysfakcjonującego obie strony kompromisu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Credit Agricole BIC - SWIFT i IBAN, kod banku, numer BIC
 3. Przelew na numer karty: szybki sposób na transfer środków
 4. Jak usunąć konto w mBanku | Rozwiązanie umowy i zamknięcie rachunku online
 5. Odrzucenie spadku u notariusza - Zrzeczenie się spadku i dokumenty
Autor Mateusz Wolny
Mateusz Wolny

Jako doradca finansowy pomagam klientom w efektywnym inwestowaniu kapitału zgodnie z ich apetytem na ryzyko i horyzontem czasowym. Analizuję mocne i słabe strony różnych produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych dostępnych na rynku, tak aby można było podjąć optymalne decyzje finansowe.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły