Umowy

Odrzucenie spadku u notariusza - Zrzeczenie się spadku i dokumenty

Autor Szymon Zajączkowski
Szymon Zajączkowski16.01.20245 min.
Odrzucenie spadku u notariusza - Zrzeczenie się spadku i dokumenty

Odrzucenie spadku u notariusza i co dalej to ważna decyzja, z którą wiąże się wiele konsekwencji. W artykule wyjaśnimy, jak wygląda procedura zrzeczenia się spadku, jakich dokumentów potrzebujesz, gdzie i jak to zrobić oraz jakie są tego skutki. Przedstawimy krok po kroku co zrobić, by skutecznie odrzucić spadek.

Kluczowe wnioski:
 • Odrzucenie spadku odbywa się u notariusza na piśmie z podaniem przyczyny.
 • Potrzebne są dokumenty potwierdzające prawo do spadku, np. akt zgonu.
 • Spadek odrzuca się wobec wszystkich spadkobierców.
 • Można wyznaczyć termin na namysł nad odrzuceniem spadku.
 • Odrzucenie spadku jest nieodwracalne.

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę

Odrzucenie spadku to jednostronne oświadczenie woli spadkobiercy, przez które wyrzeka się on przysługujących mu praw do spadku. Jest to decyzja nieodwracalna - raz odrzucony spadek nie może już zostać przyjęty.

Odrzucić spadek można w całości lub w części. Odrzucenie spadku następuje wobec wszystkich spadkobierców i oznacza utratę statusu spadkobiercy. Osoba, która odrzuciła spadek traci prawo do dziedziczenia.

Istnieje możliwość wyznaczenia terminu do namysłu nad odrzuceniem spadku - wówczas składa się wniosek o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Termin ten wynosi 6 miesięcy od ogłoszenia testamentu lub śmierci spadkodawcy.

Powody odrzucenia spadku

Odrzucenie spadku u notariusza i co dalej - to pytanie zadaje sobie wielu spadkobierców. Najczęstsze powody takiej decyzji to:

 • zadłużenie spadku przekraczające jego wartość
 • nieopłacalność przyjęcia spadku ze względów podatkowych
 • brak chęci kontynuacji działalności gospodarczej prowadzonej przez zmarłego
 • konflikty rodzinne dotyczące podziału spadku

Niezależnie od przyczyn, odrzucenie spadku wiąże się z poważnymi konsekwencjami, dlatego decyzja taka nie powinna być podejmowana pochopnie.

Jakich dokumentów potrzeba do odrzucenia spadku?

Zrzeczenie się spadku u notariusza wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo danej osoby do spadku. Są to przede wszystkim:

 • akt zgonu spadkodawcy
 • dokument stwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym (np. akt urodzenia, akt małżeństwa)
 • testament, jeśli został sporządzony przez spadkodawcę

Dodatkowo, jeśli spadkobierca chce skorzystać z terminu na namysł, musi złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Czytaj więcej: Koszt Depozytu Notarialnego - Wszystko, co musisz wiedzieć o Depozycie u Notariusza

Gdzie i jak zrzec się praw do spadku po zmarłym?

Odrzucenie spadku odbywa się poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza. W oświadczeniu tym należy wskazać przyczynę odrzucenia spadku. Osobiście lub przez pełnomocnika.

Odrzucenie spadku może dotyczyć całości spadku lub jego części (np. konkretnego przedmiotu). Nie można zastrzec warunku ani terminu do odrzucenia spadku.

Jeśli spadek odziedziczyło kilku spadkobierców, odrzucenie musi nastąpić wobec wszystkich. Oznacza to konieczność powiadomienia ich o tym fakcie.

Skutki odrzucenia spadku dla spadkobierców

Odrzucenie spadku u notariusza - Zrzeczenie się spadku i dokumenty

Podstawowym skutkiem odrzucenia spadku jest utrata statusu spadkobiercy oraz utrata prawa do spadku po danej osobie. Odrzucający traci możliwość dziedziczenia zarówno z ustawy, jak i z testamentu.

Co ważne, odrzucenie spadku oznacza także, że osoba ta nie ponosi odpowiedzialności za długi spadkowe. Jednak w przypadku odrzucenia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca odpowiada za zobowiązania spadkowe do wartości udziału w spadku.

Kto dziedziczy po osobie, która zrzekła się spadku?

Jeśli spadek został odrzucony przez jednego ze spadkobierców ustawowych, jego udział spadkowy przypada pozostałym spadkobiercom tej samej grupy. Jeśli odrzucili wszyscy spadkobiercy danej grupy, spadek przechodzi do następnej grupy spadkobierców ustawowych.

Gdy odrzucenie spadku nastąpiło na podstawie testamentu - do spadku powołani zostają kolejni spadkobiercy wpisani w testamencie. Jeśli brak takich osób, mamy do czynienia ze spadkiem bezdziedzicznym.

Czy można cofnąć odrzucenie spadku?

Nie, odrzucenie spadku jest oświadczeniem nieodwołalnym. Raz złożone wobec notariusza, nie można go cofnąć ani zmienić decyzji. Dlatego warto dobrze przemyśleć tę decyzję i jej konsekwencje jeszcze przed udaniem się do kancelarii notarialnej.

Podsumowanie

Odrzucenie spadku u notariusza to ważny i nieodwracalny krok, dlatego warto się dobrze do niego przygotować. Przede wszystkim należy zebrać odpowiednie dokumenty, takie jak akt zgonu czy dokumenty potwierdzające prawo do spadku. Następnie udajemy się do notariusza, gdzie składamy stosowne oświadczenie o odrzuceniu spadku w całości lub części. Pamiętajmy, że jest to decyzja nieodwołalna. Osoba, która zrzekła się spadku traci prawo do dziedziczenia zarówno z ustawy, jak i testamentu. Jej udział przechodzi na pozostałych spadkobierców lub kolejnych powołanych w testamencie. Miejmy też na uwadze, że odrzucając spadek przestajemy odpowiadać za długi spadkowe.

Odrzucenie spadku u notariusza i co dalej – to pytanie, które sobie zadaje wielu spadkobierców. Konsekwencje mogą być poważne, zarówno w sensie prawnym, jak i rodzinnym. Dlatego zanim zdecydujemy się na ten krok, warto poradzić się prawnika i przedyskutować sprawę ze współspadkobiercami. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych konfliktów i problemów w przyszłości. Podejmując decyzję kierujmy się racjonalnymi przesłankami, a nie emocjami.

Proces zrzeczenia się spadku u notariusza może wydawać się skomplikowany. Jednak mając odpowiednie dokumenty i wiedzę na temat konsekwencji takiego kroku, sprawnie przeprowadzimy niezbędne formalności. Pamiętajmy, że odrzucenie spadku dokonuje się zawsze na piśmie w formie aktu notarialnego i z podaniem uzasadnienia. Jeśli mamy wątpliwości, możemy także skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Składając wymagane dokumenty w kancelarii notarialnej, takie jak akt zgonu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo czy testament, musimy mieć świadomość, że podejmujemy wiążącą, prawną decyzję. Dlatego też odrzucenie spadku nie jest krokiem, który należy podjąć pochopnie i emocjonalnie. Zastanówmy się dokładnie nad wszelkimi możliwymi konsekwencjami, zarówno tymi korzystnymi, jak i niekorzystnymi.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Doradca kredytowy - koszt i prowizja
 3. Jak zamknąć konto w Santander - poradnik
 4. Alior konto firmowe - Rachunek i dostęp online
 5. Co to jest lokata bankowa - Lokaty bankowe pytania i odpowiedzi
Autor Szymon Zajączkowski
Szymon Zajączkowski

Jako trader i inwestor giełdowy dzielę się praktyczną wiedzą jak pomnażać kapitał lokując go w akcje i obligacje skarbowe. Omawiam strategie inwestycyjne, zasady dywersyfikacji portfela i zarządzania ryzykiem. Pokazuję jak osiągać zyski wyższe niż na lokatach bankowych przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły