Pożyczki

Prolongata pożyczki - co to jest prolongata kredytu?

Autor Szymon Zajączkowski
Szymon Zajączkowski19.12.20237 min.
Prolongata pożyczki - co to jest prolongata kredytu?

Prolongata pożyczki to przedłużenie umowy pożyczkowej na dłuższy okres spłaty. Jest to opcja dla osób, które mają trudności ze spłatą rat lub chcą zmniejszyć ich wysokość. W artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest prolongata, jakie niesie ze sobą konsekwencje, korzyści i zagrożenia.

Kluczowe wnioski:
 • Prolongata to przedłużenie umowy pożyczki, pozwala rozłożyć spłatę na dłuższy okres.
 • Może obniżyć raty miesięczne, ale kosztem wyższych odsetek w dłuższej perspektywie.
 • Niesie ze sobą ryzyko pogłębienia zadłużenia w przypadku utraty zdolności kredytowej.
 • Warto rozważyć alternatywy, jak kredyt konsolidacyjny czy restrukturyzacja długu.
 • Decyzję o prolongacie należy podjąć rozważnie, analizując wszystkie za i przeciw.

Czym jest prolongata pożyczki

Prolongata pożyczki to przedłużenie okresu spłaty zaciągniętego długu w banku lub innej instytucji finansowej. Polega ona na zmianie harmonogramu spłaty rat tak, by rozłożyć je na dłuższy czas. Dzięki temu raty miesięczne są niższe, ale kosztem dłuższego okresu spłaty i wyższych odsetek.

Prolongata jest więc pewnego rodzaju renegocjacją warunków umowy pożyczkowej lub kredytowej. Można ją rozumieć jako odroczenie całości lub części długu – bank zgadza się poczekać dłużej na zwrot pieniędzy, a klient zyskuje możliwość spłaty mniejszymi ratami, lepiej dopasowanymi do swojej aktualnej sytuacji finansowej.

Kiedy warto skorzystać z prolongaty?

Najczęstszym powodem ubiegania się o prolongatę jest pogorszenie sytuacji materialnej, utrata pracy lub znaczące zmniejszenie dochodów. Wówczas obniżenie rat pożyczki czy kredytu może uratować przed całkowitą niewypłacalnością i pozwolić stopniowo spłacić zobowiązania.

Prolongatę warto rozważyć także, gdy pojawią się nieprzewidziane, duże wydatki – leczenie, remont mieszkania itp. Czasem okresowo zmniejszone wpływy wystarczą, by mieć kłopot ze spłatą normalnych rat kredytu czy pożyczki.

Zasady i cele prolongaty pożyczki

Co To Jest Prolongata Kredytu, jakie są zasady jej udzielania i do czego ma ona prowadzić? Przede wszystkim celem instytucji finansowych jest odzyskanie pożyczonych pieniędzy wraz z odsetkami. Dlatego też banki i firmy pożyczkowe niechętnie przystają na prolongatę, która oznacza dla nich ryzyko i potencjalne straty.

Mimo to, w pewnych okolicznościach mogą zgodzić się na Prolongata Kredytu. Najważniejsze warunki to:

 • udokumentowanie przejściowych problemów ze spłatą i wiarygodny plan poprawy sytuacji finansowej pożyczkobiorcy w określonym czasie,
 • brak zaległości w spłacie (prolongata jest więc działaniem zapobiegawczym mającym uchronić klienta przed opóźnieniami i zaległościami),
 • dotychczasowa, terminowa spłata zobowiązań.

Kluczowym celem prolongaty z punktu widzenia banku jest więc ochrona klienta przed całkowitą niewypłacalnością i umożliwienie mu – w miarę możliwości – spłaty całego zadłużenia.

Czytaj więcej: Atrakcyjna Pożyczka na PIT - Bez BIK, Kredyt na PIT, Szybko i Bezpiecznie

Warunki przedłużenia umowy pożyczki

W większości przypadków to klient musi wykazać, że zasługuje na prolongatę. Aby ją uzyskać, trzeba spełnić szereg warunków.

Przede wszystkim, jak już wspomniano, kluczowe jest udokumentowanie przejściowych kłopotów finansowych. Najlepiej zaświadczeniem z zakładu pracy o utracie lub zmniejszeniu dochodu albo zaświadczeniem o stanie zdrowia – w razie konieczności poniesienia kosztów leczenia.

Kluczowe dokumenty do prolongaty - Zaświadczenie o utracie lub zmniejszeniu dochodu
- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
- Inne dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji materialnej

Ponadto konieczne jest przedstawienie wiarygodnego planu poprawy sytuacji finansowej w określonym czasie, np. ponownego znalezienia pracy. Bez tego szanse na prolongatę spadają niemal do zera.

Koszty prolongaty pożyczki

Prolongata pożyczki - co to jest prolongata kredytu?

Prolongata wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi kosztami dla klienta w postaci wyższych odsetek. Wynika to z faktu odroczenia spłaty części kapitału na późniejszy termin.

Bank musi bowiem zrekompensować sobie utracone odsetki, jakie mógłby uzyskać, gdyby klient spłacał raty zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Stąd też prolongata zwiększa całkowity koszt kredytu.

Czasem banki pobierają dodatkowe opłaty manipulacyjne za rozpatrzenie wniosku o prolongatę, przygotowanie aneksu do umowy itd. Zwykle są to jednak niewielkie kwoty rzędu kilkudziesięciu – kilkuset złotych.

Korzyści z prolongaty spłaty pożyczki

Mimo wyższych kosztów, prolongata niesie ze sobą istotne korzyści dla klientów banków i firm pożyczkowych. Najważniejszą z nich jest możliwość znacznego obniżenia miesięcznych rat, tak by były one „do udźwignięcia” w trudnej sytuacji materialnej.

Dzięki temu zadłużony ma szansę uniknąć opóźnień w spłacie, windykacji długu oraz wpisów do rejestrów dłużników. Ma też czas na poprawę swojej sytuacji finansowej i stopniowe uregulowanie należności.

Prolongata jest więc na ogół ostatnią deską ratunku przed całkowitą utratą zdolności kredytowej. Stosunkowo niewielkim kosztem można uzyskać cenny czas i „oddech” w spłacie zobowiązań.

Wady prolongaty

Niestety, oprócz zalet są też pewne wady prolongaty, o których warto pamiętać podejmując decyzję.

Po pierwsze – jak już wspomniano – całkowity koszt kredytu rośnie. Po drugie, okres kredytowania wydłuża się, przez co odsetki będą naliczane od kapitału przez dłuższy czas.

Ryzyka związane z przedłużaniem umów pożyczkowych

Największe ryzyko prolongaty to pogłębienie i tak trudnej sytuacji zadłużonego, zwłaszcza gdy jego problemy finansowe okażą się bardziej długotrwałe. Jeśli w ustalonym okresie nie odzyska on zdolności kredytowej, to dług i tak przyrastać będzie w lawinowym tempie.

Drugie zagrożenie to wpędzenie klienta w sidła tzw. „prolongaty na prolongatę”. Jeśli sytuacja zadłużonego nie ulegnie poprawie, może on wnioskować o kolejne przedłużenia umowy. W efekcie spłata kredytu jeszcze bardziej się oddali, a całkowity koszt zobowiązania może wzrosnąć dwu- lub trzykrotnie.

Najważniejsza zasada przy rozważaniu Prolongata Kredytu – trzeba mieć jasny i realistyczny plan poprawy sytuacji finansowej. Inaczej zamiast rozwiązania problemów, możemy je jeszcze pogłębić.

Dlatego też nie należy traktować prolongaty jako remedium na wszelkie kłopoty ze spłatą zobowiązań. Trzeba ją stosować rozważnie i tylko jako tymczasowe rozwiązanie na okres przejściowych trudności.

Podsumowanie

Prolongata kredytu (Co To Jest Prolongata Kredytu) to przedłużenie okresu spłaty zobowiązania na wniosek klienta banku lub firmy pożyczkowej. Polega na zmianie harmonogramu tak, by obniżyć wysokość rat kosztem wydłużenia czasu kredytowania.

Prolongata Kredytu bywa więc ratunkiem dla osób przeżywających przejściowe trudności finansowe. Pozwala zachować płynność, gdy pojawiają się niespodziewane wydatki lub maleją dochody. Trzeba jednak pamiętać, że całkowity koszt kredytu wzrośnie przez naliczanie odsetek przez dłuższy czas.

Kluczowe jest, aby prolongata była tylko tymczasowym rozwiązaniem. Należy mieć jasny plan poprawy sytuacji materialnej i odzyskania zdolności kredytowej w określonym terminie. W przeciwnym razie zagrożeniem jest uwięzienie w spirali zadłużenia i pogłębienie problemów finansowych.

Podsumowując, Prolongata Kredytu to obosieczne narzędzie, które trzeba stosować rozważnie i tylko gdy jest to absolutnie konieczne. Bez realnej perspektywy wzrostu dochodów może bowiem tylko pogrążyć zadłużonego.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Credit Agricole BIC - SWIFT i IBAN, kod banku, numer BIC
 3. Przelew na numer karty: szybki sposób na transfer środków
 4. Dotacje do domów pasywnych - Dofinansowanie na budowę energooszczędnego domu
 5. Odrzucenie spadku u notariusza - Zrzeczenie się spadku i dokumenty
Autor Szymon Zajączkowski
Szymon Zajączkowski

Jako trader i inwestor giełdowy dzielę się praktyczną wiedzą jak pomnażać kapitał lokując go w akcje i obligacje skarbowe. Omawiam strategie inwestycyjne, zasady dywersyfikacji portfela i zarządzania ryzykiem. Pokazuję jak osiągać zyski wyższe niż na lokatach bankowych przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły