Kredyty

Przedawnione Długi w Egzekucji Komorniczej: Czy i Kiedy Dług Komorniczy Ulega Przedawnieniu?

Autor Aneta Lach
Aneta Lach24 maja 20246 min
Przedawnione Długi w Egzekucji Komorniczej: Czy i Kiedy Dług Komorniczy Ulega Przedawnieniu?

Przedawnione Długi w Egzekucji Komorniczej są tematem, który może budzić wiele wątpliwości i pytań. Choć egzekucja komornicza zwykle kojarzy się z długotrwałym i żmudnym procesem, istnieją sytuacje, w których dług może ulec przedawnieniu. W tym artykule przyjrzymy się kwestii przedawnienia długów komorniczych, odpowiadając na pytanie: czy i kiedy dług komorniczy może się przedawnić.

Kluczowe wnioski:
 • Przepisy regulujące przedawnienie długów egzekwowanych przez komornika są jasno określone w prawie.
 • Terminy przedawnienia długów komorniczych zależą od konkretnej sytuacji i typu długu.
 • W niektórych przypadkach przedawnienie długu komorniczego nie następuje, na przykład w sytuacji gdy dłużnik uznaje swój dług.
 • Istnieją sposoby na przedłużenie terminu przedawnienia długu egzekucyjnego, takie jak działania komornika lub wytoczenie powództwa.
 • Jeśli komornik odmawia umorzenia przedawnionego długu, dłużnik ma możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych.

Co to jest przedawnienie długu komorniczego?

Przedawnienie długu komorniczego to sytuacja, w której po upływie określonego czasu, komornik nie ma już prawa prowadzić egzekucji w celu odzyskania należności od dłużnika. Jest to swego rodzaju ochrona dłużnika przed nieograniczonym w czasie dochodzeniem roszczeń przez wierzyciela.

Instytucja przedawnienia długu u komornika wynika z faktu, że po upływie określonego terminu, roszczenie wierzyciela staje się nieskuteczne z mocy prawa. Dzieje się tak, aby zapobiec sytuacjom, w których stare, zapomniane długi mogłyby nagle stać się przyczyną znacznych kłopotów dla dłużnika.

Warto jednak pamiętać, że przedawnienie długów komorniczych nie jest automatyczne. Komornik będzie kontynuował działania egzekucyjne, dopóki dłużnik nie podniesie zarzutu przedawnienia lub dopóki nie upłynie maksymalny termin, po którym komornik jest zobowiązany do umorzenia przedawnionego długu.

Dlatego tak ważne jest, aby dłużnicy mieli świadomość, kiedy przedawnia się dług u komornika, oraz jakie kroki należy podjąć, aby skorzystać z tej instytucji prawnej.

Jaka jest ustawa o przedawnieniu długów egzekwowanych?

Kwestię przedawnienia długów egzekwowanych przez komornika reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 117 k.c., termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat, a w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

Oznacza to, że po upływie 6 lat od daty wymagalności roszczenia (lub 3 lat dla roszczeń okresowych i gospodarczych), wierzyciel traci możliwość skutecznego dochodzenia należności na drodze postępowania egzekucyjnego.

Warto jednak pamiętać, że są to terminy ogólne. W niektórych przypadkach obowiązują odrębne regulacje, które mogą wydłużać lub skracać termin przedawnienia.

Ponadto, w postępowaniu egzekucyjnym obowiązują nieco inne zasady niż w postępowaniu cywilnym. Komornik jest zobowiązany do umorzenia przedawnionej należności dopiero po upływie 10 lat od daty wymagalności roszczenia, niezależnie od tego, jaki był pierwotny termin przedawnienia.

Czytaj więcej: Jak uzyskać Kredyt Hipoteczny na rodziców? Poradnik dla Kredytobiorców na Dom z Rodzicami

Jakie są terminy przedawnienia długów komorniczych?

Jak wspomniano wcześniej, ogólne terminy przedawnienia długów komorniczych to 6 lat dla większości roszczeń oraz 3 lata dla roszczeń okresowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednak w niektórych przypadkach obowiązują odrębne regulacje:

 • Należności alimentacyjne przedawniają się po 3 latach od daty wymagalności każdej kolejnej raty.
 • Kary grzywny i inne należności na rzecz Skarbu Państwa przedawniają się po 5 latach.
 • Roszczenia zabezpieczone hipoteką przedawniają się po 10 latach.

Warto również zauważyć, że kiedy przedawnia się dług u komornika, zależy także od tego, czy dłużnik uznał swoje zobowiązanie. Jeśli tak, termin przedawnienia biegnie na nowo od daty uznania długu.

Ponadto, po upływie 10 lat od daty wymagalności roszczenia, komornik ma obowiązek umorzyć przedawniony dług, niezależnie od tego, jaki był pierwotny termin przedawnienia.

Kiedy nie następuje przedawnienie długu komorniczego?

Istnieją sytuacje, w których przedawnienie długu komorniczego nie następuje. Najczęstszymi przypadkami są:

 • Dłużnik uznał swoje zobowiązanie – wtedy termin przedawnienia biegnie na nowo od daty uznania długu.
 • Prowadzone są czynności egzekucyjne lub inne działania przerywające bieg przedawnienia.
 • Dług został zabezpieczony hipoteką – wówczas termin przedawnienia wynosi 10 lat.

Warto pamiętać, że aby przerwać bieg przedawnienia, komornik nie musi podejmować drastycznych działań. Wystarczy nawet samo wezwanie dłużnika do zapłaty lub przeprowadzenie rozpytania o jego majątek.

Dlatego też, pomimo upływu określonego czasu, dłużnicy nie mogą zakładać, że ich zobowiązanie automatycznie się przedawniło. Należy aktywnie monitorować działania komornika i w odpowiednim momencie podnieść zarzut przedawnienia.

Jak przedłużyć przedawnienie długu egzekucyjnego?

Zarówno wierzyciel, jak i komornik, mogą podjąć działania mające na celu przedłużenie przedawnienia długu egzekucyjnego. Najczęstsze sposoby to:

Przez wierzyciela:

 • Wytoczenie powództwa przeciwko dłużnikowi przed upływem terminu przedawnienia.
 • Zawarcie ugody z dłużnikiem, w której ten uzna roszczenie.

Przez komornika:

 • Dokonanie jakiejkolwiek czynności egzekucyjnej, nawet wezwania do zapłaty lub zajęcia składników majątkowych.
 • Przeprowadzenie rozpytania majątkowego u dłużnika.

Tego rodzaju działania powodują, że termin przedawnienia długu zaczyna biec na nowo, co znacznie wydłuża okres, w którym dług może być skutecznie egzekwowany.

Co zrobić, gdy komornik odmawia umorzenia przedawnionego długu?

Mimo upływu terminów przedawnienia, komornik może kontynuować działania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. Dzieje się tak szczególnie w przypadku, gdy dłużnik nie zgłosił zarzutu przedawnienia lub gdy komornik uznał, że termin przedawnienia nie upłynął.

Podsumowanie

Przedawnienie Długów Komorniczych to ważny temat, który powinien być zrozumiały dla każdego dłużnika. Czy Dług Komorniczy Ulega Przedawnieniu? Odpowiedź brzmi: tak, ale pod pewnymi warunkami. Kluczowe jest przestrzeganie terminów przedawnienia i aktywne monitorowanie działań komornika.

Warto pamiętać, że Kiedy Przedawnia Się Dług u Komornika, zależy od konkretnej sytuacji i typu zobowiązania. Dlatego ważne jest zrozumienie zasad Przedawnienia Długu u Komornika i podjęcie odpowiednich kroków w razie potrzeby, takich jak podniesienie zarzutu przedawnienia lub domaganie się umorzenia długu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Credit Agricole BIC - SWIFT i IBAN, kod banku, numer BIC
 3. Przelew na numer karty: szybki sposób na transfer środków
 4. Dotacje do domów pasywnych - Dofinansowanie na budowę energooszczędnego domu
 5. Odrzucenie spadku u notariusza - Zrzeczenie się spadku i dokumenty
Autor Aneta Lach
Aneta Lach

Jako finansistka z 10-letnim doświadczeniem zawodowym piszę o produktach bankowych - rachunkach, lokatach, kredytach i ubezpieczeniach. Porównuję oferty różnych instytucji finansowych uwzględniając oprocentowanie, opłaty i zysk netto. Doradzam jak mądrze lokować nadwyżki i zadłużać się z głową.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły