Kredyty

Przedawnione Długi w Egzekucji Komorniczej: Czy i Kiedy Dług Komorniczy Ulega Przedawnieniu?

Autor Aneta Lach
Aneta Lach24.11.20236 min.
Przedawnione Długi w Egzekucji Komorniczej: Czy i Kiedy Dług Komorniczy Ulega Przedawnieniu?

Przedawnione Długi w Egzekucji Komorniczej to temat, który interesuje wielu dłużników. Często zastanawiamy się, czy po upływie określonego czasu można uwolnić się od długów i egzekucji komorniczej. W tym artykule wyjaśnimy, czy i kiedy dług komorniczy ulega przedawnieniu, jakie są tego skutki i jak uniknąć konsekwencji niespłaconego długu.

Kluczowe wnioski:
 • Dług ulega przedawnieniu po 6 latach, ale trzeba uważać na czynniki przerywające bieg terminu.
 • Przedawnienie wpływa na możliwość windykacji długu, ale nie oznacza anulowania samego zobowiązania.
 • Można podjąć kroki, by uniknąć odpowiedzialności za przedawniony dług, np. zgłosić zarzut przedawnienia.
 • Nie zawsze opłaca się czekać na przedawnienie długu - lepiej próbować negocjować z wierzycielem.
 • Warto zasięgnąć porady prawnej, aby w pełni zrozumieć skutki przedawnienia konkretnego długu.

Kiedy dług ulega przedawnieniu

Czy Dług Komorniczy Ulega Przedawnieniu - to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby zadłużone. Ogólna zasada mówi, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu z upływem 6 lat. Oznacza to, że po tym czasie wierzyciel traci możliwość dochodzenia długu na drodze sądowej czy w postępowaniu egzekucyjnym. Termin ten jest jednak przerywany przez określone czynności.

Bieg terminu przedawnienia Przedawnienia Długu u Komornika rozpoczyna się od dnia wymagalności roszczenia. W przypadku orzeczenia sądowego lub wyroku jest to zwykle dzień uprawomocnienia się orzeczenia. Dla wezwań do zapłaty - termin płatności oznaczony w wezwaniu. Jeśli go nie ma - od daty doręczenia wezwania.

Wpływ egzekucji komorniczej

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia na nowo. Komornik ma obowiązek prowadzić egzekucję aż do jej zakończenia, nawet jeśli w trakcie jej trwania nastąpiłoby przedawnienie. Wyjątkiem jest umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu z powodu braku jakiegokolwiek majątku dłużnika.

Co ważne, samo Przedawnienie Długów Komorniczych nie powoduje umorzenia postępowania egzekucyjnego. Dłużnik musi sam zgłosić zarzut przedawnienia. Wówczas sąd bada jego zasadność i podejmuje decyzję o umorzeniu egzekucji.

Przerwanie biegu przedawnienia

Termin przedawnienia nie biegnie nieprzerwanie. Kiedy Przedawnia Się Dług u Komornika może ulec wydłużeniu przez tzw. przerwanie biegu przedawnienia. Do czynności przerywających zalicza się m.in.:

 • Każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.
 • Uznanie roszczenia przez dłużnika np. w formie pisemnej czy też poprzez zapłatę odsetek lub raty długu.
 • Wszczęcie mediacji.
 • Ogłoszenie upadłości dłużnika.

W takiej sytuacji termin przedawnienia biegnie na nowo od dnia, w którym przerwa nastąpiła. Uwaga - czynności podejmowane przez komornika również przerywają bieg terminu przedawnienia, wydłużając czas na dochodzenie należności.

Czytaj więcej: Zobacz Tabelę Oprocentowania Depozytów Klientów Indywidualnych - Klucz do lepszych inwestycji

Skutki przedawnienia długu

Przedawnienie nie oznacza anulowania samego zobowiązania, a jedynie wygasa możliwość domagania się realizacji roszczenia na drodze sądowej czy egzekucji komorniczej. Mimo to, ma ono daleko idące konsekwencje.

Skutek Opis
Niemożność windykacji Wierzyciel traci możliwość skutecznego domagania się spłaty długu wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Dotyczy to również zobowiązań stwierdzonych tytułem wykonawczym.
Zwolnienie z odpowiedzialności Po nastąpieniu przedawnienia dłużnik nie musi obawiać się negatywnych konsekwencji związanych z brakiem spłaty, takich jak zajęcie konta czy innych długów na poczet zaległości.

Warto jednak pamiętać, że mimo przedawnienia dłużnik nadal może z własnej, nieprzymuszonej woli spłacić wierzyciela. Nie dotyczy go wówczas ochrona wynikająca z upływu terminu przedawnienia.

Co zrobić z przedawnionym długiem

Przedawnione Długi w Egzekucji Komorniczej: Czy i Kiedy Dług Komorniczy Ulega Przedawnieniu?

Czy Dług Komorniczy Ulega Przedawnieniu - aby skorzystać z tej instytucji prawnej działając jako dłużnik, trzeba aktywnie dochodzić swoich praw.

Nie wystarczy samo oczekiwanie na upływ terminu przedawnienia. Konieczne jest zgłoszenie formalnego zarzutu przedawnienia, aby wyegzekwować jego skutki.

Można w tym celu wystąpić do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego, powołując się na fakt przedawnienia dochodzonego roszczenia. Sąd z urzędu bada jego zasadność.

Czasem bardziej opłaca się jednak próba restrukturyzacji lub negocjacji warunków spłaty długu. Ze skorzystania z przedawnienia nie wynikają żadne korzyści poza brakiem możliwości windykacji. Tymczasem ugoda z wierzycielem może skutkować obniżeniem kwoty zadłużenia lub rozłożeniem spłaty na raty.

Unikanie odpowiedzialności za dług

Aby uniknąć konsekwencji związanych z zaległymi płatnościami, w tym postępowania egzekucyjnego, warto zawczasu zareagować na pierwsze wezwania do zapłaty i monity.

Możliwe działania to m.in.:

 • Negocjacje z wierzycielem w celu odroczenia terminu płatności lub restrukturyzacji zadłużenia
 • Zawarcie ugody i spłata długu w ratach
 • Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego i spłata wszystkich zobowiązań

Pozwoli to zażegnać sprawę polubownie bez angażowania komornika. W ostateczności można dochodzić swoich praw, powołując się na fakt przedawnienia roszczenia lub wadliwości tytułu egzekucyjnego.

Podsumowanie

Przedawnienie Czy Dług Komorniczy Ulega Przedawnieniu to zagadnienie budzące wiele wątpliwości wśród osób zadłużonych i ściganych przez komornika. W niniejszym artykule staraliśmy się przedstawić najważniejsze informacje na temat tego, kiedy Kiedy Przedawnia Się Dług u Komornika i jakie są tego konsekwencje.

Przede wszystkim warto pamiętać, że standardowy okres przedawnienia wynosi 6 lat od momentu wymagalności roszczenia. Jednak różne czynniki, takie jak działania komornika czy proces sądowy, mogą Przedawnienie Długu u Komornika przerywać, wydłużając czas na dochodzenie należności.

Mimo, że Przedawnienie Długów Komorniczych nie anuluje zobowiązania, to zwalnia dłużnika z odpowiedzialności cywilnoprawnej związanej z brakiem spłaty. Aby jednak skorzystać w pełni z dobrodziejstw przedawnienia, trzeba aktywnie dochodzić swoich praw i zgłosić odpowiedni zarzut.

W niektórych przypadkach bardziej korzystne od oczekiwania na przedawnienie długu może być podjęcie negocjacji z wierzycielem i dobrowolna spłata zadłużenia na łagodniejszych warunkach. Pozwoli to uniknąć negatywnych konsekwencji braku płatności bez ryzyka związanego z przewlekłą egzekucją komorniczą.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Badania i rekomendacje najlepszych firm - solidne i wiarygodne informacje!
 2. Pożyczka 0 procent na 60 dni - Darmowa pożyczka na 2 miesiące bez odsetek
 3. Jak zamknąć konto w Santander - poradnik
 4. Alior konto firmowe - Rachunek i dostęp online
 5. Co to jest lokata bankowa - Lokaty bankowe pytania i odpowiedzi
Autor Aneta Lach
Aneta Lach

Jako finansistka z 10-letnim doświadczeniem zawodowym piszę o produktach bankowych - rachunkach, lokatach, kredytach i ubezpieczeniach. Porównuję oferty różnych instytucji finansowych uwzględniając oprocentowanie, opłaty i zysk netto. Doradzam jak mądrze lokować nadwyżki i zadłużać się z głową.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Doradca kredytowy - koszt i prowizja
KredytyDoradca kredytowy - koszt i prowizja

Jaka jest prowizja i koszty związane z zatrudnieniem doradcy kredytowego? Dowiedz się jak ustala się opłaty za usługi doradcy, od czego zależy oraz czy warto korzystać z tego typu wsparcia przy staraniu się o kredyt.