Umowy

Wniosek o Rozdzielność Majątkową: Koszt i Informacje dla Notariusza

Autor Agnieszka Lipek
Agnieszka Lipek24.11.20235 min.
Wniosek o Rozdzielność Majątkową: Koszt i Informacje dla Notariusza

Wniosek o Rozdzielność Majątkową Ile Kosztuje to jedno z kluczowych pytań par rozważających rozdzielność majątkową. W tym artykule omawiamy szczegółowo koszty złożenia wniosku o rozdzielność majątkową w sądzie lub u notariusza. Wyjaśniamy krok po kroku cały proces, dokumenty i opłaty niezbędne do uzyskania orzeczenia sądu o rozdzielności majątków małżonków. Podpowiadamy jak zaoszczędzić czas i pieniądze.

Kluczowe wnioski:

 • Koszt wniosku o rozdzielność majątkową zależy od wybranej procedury - przed sądem lub notariuszem.
 • Opłata u notariusza to 600-800 zł, a w sądzie ok. 200 zł, ale cała procedura trwa dłużej.
 • Rozdzielność majątkowa chroni finanse małżonków i ułatwia rozliczenia w razie rozwodu.
 • Procedura rozdzielności wymaga zeznań świadków i wykazania majątku odrębnego.
 • Orzeczenie sądu o rozdzielności majątkowej w pełni zabezpiecza interesy małżonków.

Wniosek o Rozdzielność Majątkową Ile Kosztuje

Rozdzielność majątkowa małżeńska, inaczej zwana rozdzielnością dóbr, jest instytucją prawną, która znosi ustawową wspólność majątkową między małżonkami. Koszt rozdzielności majątkowej zależy od tego, czy wniosek składamy w sądzie, czy też u notariusza.

W przypadku drogi sądowej, koszt to 200 zł opłaty sądowej od pozwu. Do tego dochodzą koszty zastępstwa procesowego przez adwokata lub radcę prawnego, jeśli z ich pomocy chcemy skorzystać.

Z kolei koszt rozdzielności majątkowej u notariusza to opłata w wysokości 600-800 zł w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. W tej opcji nie ponosimy już żadnych dodatkowych kosztów sądowych czy pomocy prawnej.

Różnice w Procedurze u Notariusza i w Sądzie

Zasadnicza różnica polega na tym, że rozdzielność ustanowiona przez notariusza obowiązuje dopiero po złożeniu stosownego wniosku o wpis do księgi wieczystej nieruchomości. Natomiast orzeczenie sądu działa z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się wyroku.

Co więcej, notariusz bada jedynie zgodność oświadczeń woli stron z przepisami prawa. Sąd natomiast dokonuje oceny zasadności powództwa w oparciu o przedstawione dowody.

Jak Złożyć Wniosek o Rozdzielność Majątkową

Aby rozpocząć proces uzyskania rozdzielności majątkowej, należy złożyć stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem, dlaczego chcemy znieść wspólność ustawową. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Złożenie pozwu o rozdzielność majątkową do właściwego sądu okręgowego.
 2. Sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej przed notariuszem. Wymaga to zgody obojga małżonków.

Niezależnie od wybranej ścieżki, konieczne będzie przedstawienie informacji o stanie majątku wspólnego i odrębnego każdego z małżonków.

Wymagane Dokumenty

Oprócz danych osobowych i kontaktowych stron, do wniosku trzeba załączyć m.in.:

 • odpisy aktu małżeństwa,
 • oświadczenia majątkowe obu małżonków z 3 ostatnich lat,
 • dokumenty potwierdzające prawo własności do poszczególnych składników majątku.

Sporządzeniem kompletnego wniosku wraz z dokumentacją może zająć się na nasze zlecenie radca prawny lub adwokat.

Czytaj więcej: Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt

Koszt Wniosku o Rozdzielność Przed Notariuszem

Rozdzielność majątkowa ustanowiona przez notariusza na mocy umowy majątkowej małżeńskiej jest szybsza i tańsza niż droga sądowa. Koszt takiej umowy to zwykle 600-800 zł.

Dokładna opłata zależy od stopnia skomplikowania sprawy i ilości majątku do podziału między małżonków. Im więcej jest do ustalenia, tym większe koszty notarialne.

W ramach tej opłaty notariusz spisuje protokół z wniosku o rozdzielność, bada zgodność z prawem i interesami stron, a na końcu sporządza umowę wraz z 2 wypisami - po jednym dla każdego z małżonków.

Koszt rozdzielności majątkowej przed notariuszem zamyka się w przedziale 600-800 zł w większości przypadków. Droga notarialna jest tańsza i szybsza od postępowania sądowego.

Kroki Procedury Rozdzielności Majątkowej

Wniosek o Rozdzielność Majątkową: Koszt i Informacje dla Notariusza

Po złożeniu wniosku o rozdzielność majątkową następują dalsze kroki procedury sądowej lub notarialnej. Obejmują one m.in.:

 1. Badanie wniosku i dokumentacji przez sędziego lub notariusza.
 2. Ewentualne wezwanie stron do uzupełnienia braków formalnych.
 3. Wyznaczenie posiedzenia w sprawie u notariusza lub rozprawy w sądzie.
 4. Przesłuchanie małżonków i świadków co do przyczyn rozdzielności.
 5. Wydanie postanowienia lub wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową.
Sąd Notariusz
6-12 miesięcy 1-3 miesiące

Jak widać, rozstrzygnięcie sprawy przez notariusza trwa znacznie krócej niż postępowanie sądowe. Przy skomplikowanych podziałach majątku przewaga czasowa rozdzielności notarialnej jest jeszcze większa.

Skutki Prawne Rozdzielności Majątków Małżonków

Orzeczenie sądu lub umowa stron o rozdzielności majątkowej pociąga za sobą daleko idące skutki. Od tej chwili zniesiona zostaje wspólność dorobkowa i ustawowa między małżonkami.

Oznacza to m.in., że:

 • Każdy z małżonków zachowuje zarobione pieniądze dla siebie.
 • Majątek nabyty po orzeczeniu/umowie stanowi majątek odrębny.
 • Za zobowiązania odpowiada tylko ten małżonek, który je zaciągnął.

W razie rozwodu łatwiej podzielić majątek, bo od dawna był on rozdzielony. Likwiduje to częstą przyczynę sporów między byłymi małżonkami.

Zniesienie Wspólności Majątkowej Małżeńskiej

Zarówno wyrok sądu, jak i umowa majątkowa sporządzona u notariusza mogą znieść obowiązującą do tej pory ustawową wspólność majątkową małżeńską.

Oznacza to, że od wejścia w życie rozdzielności majątkowej małżonkowie przestają być współwłaścicielami majątku nabytego wspólnie w trakcie trwania związku.

Każdy z nich staje się wyłącznym właścicielem tych składników majątku, które zostaną mu przypisane w orzeczeniu lub umowie majątkowej małżeńskiej.

Co istotne, ustanowienie rozdzielności majątkowej nie oznacza automatycznie rozdzielności podatkowej. Fiskus nadal może traktować małżonków jako podatników pozostających we wspólnocie majątkowej.

Podsumowanie

Rozdzielność majątkowa małżeńska, czyli zniesienie wspólności majątkowej, jest możliwe na drodze sądowej lub przez umowę u notariusza. Koszt rozdzielności majątkowej przed notariuszem wynosi 600-800 zł i jest niższy niż w sądzie. Mimo to rozdzielność majątkowa ile kosztuje - pytają małżonkowie przed podjęciem decyzji.

W artykule wyjaśniliśmy szczegółowo jak wygląda procedura rozdzielności majątkowej – krok po kroku. Opisaliśmy wymagane dokumenty, opłaty, skutki prawne i korzyści takiego rozwiązania. Padło też precyzyjne określenie ile kosztuje rozdzielenność majątkowa u notariusza – między 600-800 zł.

Orzeczenie sądu czy umowa przed notariuszem w pełni chronią odrębne interesy majątkowe małżonków. Od tej pory nie odpowiadają solidarnie za wzajemne zobowiązania. Rozdzielność ułatwia także ewentualny późniejszy podział majątku przy rozwodzie.

Mamy nadzieję, że artykuł przybliżył wszelkie aspekty, wymogi formalne i koszty uzyskania rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Wyjaśniliśmy kluczowe kwestie związane z tym zagadnieniem.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Doradca kredytowy - koszt i prowizja
 3. Mieszkanie w kredycie po rozwodzie: Jak podzielić mieszkanie z kredytem po rozwodzie
 4. Jak usunąć konto w mBanku | Rozwiązanie umowy i zamknięcie rachunku online
 5. Zamknięcie konta w Millenium - Jak usunąć konto
Autor Agnieszka Lipek
Agnieszka Lipek

Będąc audytorem finansowym specjalizuję się w analizie sprawozdań i wyników przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam m.in takie zagadnienia jak amortyzacja środków trwałych, wycena aktywów czy identyfikacja obszarów generujących zysk lub stratę w organizacji. To pomaga lepiej zrozumieć finanse firmy.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły