Umowy

Zasady i korzyści Rozdzielności Majątkowej - Jak Zrobić Rozdzielność Majątkową w Trakcie Małżeństwa? Co To Jest?

Autor Agnieszka Lipek
Agnieszka Lipek24.11.20237 min.
Zasady i korzyści Rozdzielności Majątkowej - Jak Zrobić Rozdzielność Majątkową w Trakcie Małżeństwa? Co To Jest?

Rozdzielność majątkowa co to takiego? To umowne uregulowanie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami, w którym każdy z nich zachowuje odrębność majątkową. Oznacza to, że żadne z nich nie odpowiada za zobowiązania drugiego współmałżonka zaciągnięte zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Warto wiedzieć o zasadach i korzyściach takiego rozwiązania, a także o tym jak zrobić rozdzielność majątkową już w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Kluczowe wnioski:
 • Rozdzielność majątkowa chroni osobisty majątek każdego z małżonków.
 • Można ją wprowadzić zarówno przed ślubem, jak i w trakcie małżeństwa.
 • Wymaga podpisania stosownej umowy w formie aktu notarialnego.
 • Obejmuje majątek nabyty zarówno przed, jak i w trakcie małżeństwa.
 • Zapewnia niezależność finansową małżonków.

Czym Jest Rozdzielność MajątkowaRozdzielność Majątkowa

Rozdzielność majątkowa to umowne uregulowanie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami. Oznacza, że każdy z małżonków posiada swój odrębny majątek i samodzielnie nim zarządza. Żaden z małżonków nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego współmałżonka.

Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona zarówno przed zawarciem małżeństwa w umowie przedślubnej, jak i w trakcie trwania związku małżeńskiego. W tym drugim przypadku wymagane jest zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej w formie aktu notarialnego.

Co obejmuje rozdzielność majątkowarozdzielność majątkowa

W przypadku rozdzielności majątkowej, odrębny majątek każdego z małżonków obejmuje zarówno składniki majątku nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania. Obejmuje on między innymi:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • przychody z działalności gospodarczej,
 • przychody z praw autorskich,
 • darowizny,
 • spadek,
 • nieruchomości i ruchomości nabyte z majątku odrębnego.

Istotne jest, że majątek odrębny nie podlega wspólności ustawowej. Oznacza to, że w przypadku rozwodu nie dochodzi do podziału majątku pomiędzy małżonkami.

Korzyści z rozdzielności majątkowejrozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa daje szereg korzyści, przede wszystkim zapewnia niezależność finansową obojga małżonków. Każde z nich jest w pełni samodzielne w zarządzaniu swoim majątkiem odrębnym - nie musi uzgadniać ani konsultować decyzji finansowych ze współmałżonkiem.

Ponadto rozdzielność majątkowa chroni majątek każdego z małżonków, ponieważ żadne z nich nie odpowiada za zobowiązania, nawet skrajnie nieodpowiedzialne, drugiej strony. Dzięki temu majątek jednego małżonka nie jest zagrożony w przypadku problemów finansowych drugiego (np. zadłużenia czy bankructwa).

Korzyści z rozdzielności majątkowej dla przedsiębiorcówrozdzielności majątkowej dla przedsiębiorców

Rozdzielność majątkowa jest szczególnie korzystna dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Chroni ich prywatny majątek w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia biznesowego i związanych z tym długów czy roszczeń. Z drugiej strony sukces firmy i związane z tym zyski stanowią wyłączną własność przedsiębiorcy, a nie podlegają podziałowi z małżonkiem.

➢ Ochrona majątku osobistego przed ewentualnym bankructwem firmy ➢ Zatrzymanie całości zysków z działalności gospodarczej
➢ Brak odpowiedzialności małżonka za zobowiązania firmy ➢ Możliwość swobodnego inwestowania zysków w rozwój działalności

Czytaj więcej: Rozwiązania finansowe dla Klientów Indywidualnych - Zobacz naszą ofertę!

Jak zrobić rozdzielność majątkowąrozdzielność majątkową

Aby wprowadzić rozdzielność majątkową w trakcie trwania małżeństwa, konieczne jest sporządzenie majątkowej umowy małżeńskiej w formie aktu notarialnego. Umowa musi zawierać zgodne oświadczenia małżonków o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, wraz ze wskazaniem daty objęcia ustawową wspólnością majątkową majątku nabytego przez nich po tej dacie.

Należy pamiętać, że rozdzielność majątkową można wprowadzić tylko raz w trakcie małżeństwa. Jeśli małżonkowie chcieliby wrócić do ustawowej wspólności majątkowej, jest to możliwe dopiero po rozwiązaniu małżeństwa i ponownym jego zawarciu.

W praktyce cały proces sporządzenia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej sprowadza się do kilku kroków:

 1. Uzgodnienie warunków umowy przez małżonków,
 2. Ustanowienie pełnomocnika, jeśli jedno z małżonków nie może stawić się u notariusza,
 3. Wizyta u notariusza w celu spisania i podpisania aktu notarialnego.

Koszt takiej umowy to standardowa opłata notarialna, określona na podstawie wartości majątku objętego umową.

Zasady rozdzielności majątkowejrozdzielności majątkowej

Zasady i korzyści Rozdzielności Majątkowej - Jak Zrobić Rozdzielność Majątkową w Trakcie Małżeństwa? Co To Jest?

Zasadniczą cechą rozdzielności majątkowej jest rozdział majątków małżonków. Każde z nich samodzielnie zarządza swoim majątkiem i ponosi odpowiedzialność za własne zobowiązania majątkowe.

Istnieją jednak pewne ograniczenia związane z zarządem majątkiem odrębnym w trakcie trwania wspólnego pożycia. Dotyczą one przede wszystkim rozporządzania nieruchomościami, które wymagają zgody drugiego małżonka. Ma to na celu ochronę jego interesów mieszkaniowych.

Podstawowe zasady

 • Każdy małżonek samodzielnie zarządza majątkiem odrębnym,
 • Każdy małżonek ponosi odpowiedzialność za własne zobowiązania majątkowe,
 • W razie rozwodu nie dochodzi do podziału majątku.
Rozdzielność majątkowa to podstawa niezależności finansowej małżonków i ochrona ich majątków osobistych.

Rodzaje rozdzielności majątkowejrozdzielności majątkowej

W prawie polskim występują dwa podstawowe rodzaje rozdzielności majątkowej:

Ustawowa rozdzielność majątkowa - powstaje z mocy prawa w sytuacjach określonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przykładowo dotyczy małżeństw z obcokrajowcami lub osób niepełnoletnich.

Umowna rozdzielność majątkowa - wprowadzana na podstawie intercyzy, umowy przedślubnej lub umowy zawartej przez małżonków w trakcie małżeństwa. Jest najczęściej spotykaną formą rozdzielności.

W obu przypadkach skutki prawne rozdzielności majątkowej są takie same. Różnica polega na źródle jej powstania - albo per factum legis, albo per factum hominis.

Podsumowanie

Rozdzielność majątkowa (rozdzielczość majątkowa) to umowne uregulowanie stosunków finansowych między małżonkami. Każde z nich posiada wtedy swój odrębny majątek i samodzielnie nim zarządza. Dzięki temu zyskują niezależność finansową i ochronę osobistych aktywów.

Korzyści z rozdzielności majątkowej (rozdzielczości majątkowej) to przede wszystkim brak odpowiedzialności za zobowiązania drugiej strony. Ponadto w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, zyski pozostają w całości do ich dyspozycji.

Jak zrobić rozdzielność majątkową? Aby ją wprowadzić w trakcie trwania małżeństwa, konieczne jest ustanowienie umowy w formie aktu notarialnego. Cały proces sprowadza się do kilku kroków - przede wszystkim wspólnego ustalenia warunków przez małżonków.

Podsumowując, rozdzielność majątkowa (również rozdzielczość majątkowa) to skuteczny sposób na ochronę finansów i niezależność ekonomiczną małżonków. Daje im pełną dowolność w zarządzaniu osobistym majątkiem.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Credit Agricole BIC - SWIFT i IBAN, kod banku, numer BIC
 3. Przelew na numer karty: szybki sposób na transfer środków
 4. Dotacje do domów pasywnych - Dofinansowanie na budowę energooszczędnego domu
 5. Odrzucenie spadku u notariusza - Zrzeczenie się spadku i dokumenty
Autor Agnieszka Lipek
Agnieszka Lipek

Będąc audytorem finansowym specjalizuję się w analizie sprawozdań i wyników przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam m.in takie zagadnienia jak amortyzacja środków trwałych, wycena aktywów czy identyfikacja obszarów generujących zysk lub stratę w organizacji. To pomaga lepiej zrozumieć finanse firmy.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły