Banki

Stare numery ksiąg wieczystych - Zmiana numeru księgi wieczystej

Autor Szymon Zajączkowski
Szymon Zajączkowski06.01.20248 min.
Stare numery ksiąg wieczystych - Zmiana numeru księgi wieczystej

Stare numery ksiąg wieczystych to temat, który budzi wiele wątpliwości wśród właścicieli nieruchomości. W ostatnich latach doszło do zmiany sposobu numeracji ksiąg wieczystych, co spowodowało, że część z nich otrzymała nowe numery identyfikacyjne. Rodzi to pytania dotyczące tego, jak odnaleźć dawną księgę wieczystą czy jakie są konsekwencje zmian numeracji. W artykule wyjaśnimy, skąd wzięła się nowa numeracja ksiąg wieczystych, jak sprawdzić stary numer oraz jak postępować w przypadku zmiany oznaczenia księgi.

Kluczowe wnioski:
 • Zmiana numeracji ksiąg wieczystych wynika ze zmian przepisów prawa
 • Można wyszukać stary numer księgi wieczystej w internetowej wyszukiwarce
 • Po zmianie numeru księgi wieczystej trzeba dokonać aktualizacji w banku i ubezpieczycielu
 • Niektóre instytucje nadal posługują się starymi numerami ksiąg wieczystych
 • Warto sprawdzać na bieżąco numer swojej księgi wieczystej, aby uniknąć problemów

Stare numery ksiąg wieczystych - geneza

Księgi wieczyste służą evidencjonowaniu stanu prawnego nieruchomości. Każda księga wieczysta posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny. W dawnym systemie numer składał się z trzech członów: numeru sądu, który prowadzi księgę wieczystą, numeru rejestru ksiąg wieczystych oraz numeru księgi wieczystej w tym rejestrze.

System ten funkcjonował sprawnie od wielu lat. Jednak wraz ze zwiększającą się liczbą nieruchomości i transakcji na rynku, zaczęły pojawiać się pewne niedoskonałości. Dotyczyły one m.in. rozbieżności co do numeracji ksiąg prowadzonych w różnych systemach informatycznych.

Dlaczego zdecydowano o zmianie numeracji ksiąg wieczystych?

Ujednolicenie zasad nadawania numerów ksiąg wieczystym było konieczne, aby usprawnić obieg dokumentów i ułatwić identyfikowalność konkretnych nieruchomości objętych księgami. Nowy, jednolity dla całego kraju system numeracji wprowadzono na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2018 r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, księgi wieczyste założone przed dniem wejścia w życie nowych regulacji (1.07.2018 r.) Zachowały swoją dotychczasową numerację. Ale wraz z pierwszym nowym wpisem po tej dacie otrzymały nowy numer w krajowym rejestrze ksiąg wieczystych.

Jak sprawdzić stary numer księgi wieczystej?

Jeżeli posiadana przez nas księga wieczysta została założona przed 1 lipca 2018 roku, istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany jej dotychczasowego numeru identyfikacyjnego.

W celu sprawdzenia, czy nastąpiła zmiana numeracji naszej księgi wieczystej, możemy skorzystać z internetowej wyszukiwarki ksiąg wieczystych dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Adres strony ksiegiwieczyste.ms.gov.pl
Zawartość internetowa wyszukiwarka ksiąg wieczystych z historią numerów

Wystarczy, że podamy adres nieruchomości, a system wyszuka aktualny oraz wcześniejsze numery księgi wieczystej. Dzięki temu będziemy mogli potwierdzić, czy doszło do zmiany oznaczenia księgi.

Czytaj więcej: Sesje BGŻ BNP: Pełny Przegląd Przelewów Przychodzących i Sesji Przychodzących BGŻ

Zmiana numeracji ksiąg wieczystych - przyczyny

Jak już wspomniano, zasadniczą przyczyną modyfikacji systemu numerowania ksiąg wieczystych była chęć jego ujednolicenia i usprawnienia.

Do najważniejszych powodów należało:

 • Ujednolicenie zasad tworzenia numerów ksiąg wieczystych w skali całego kraju;
 • Wyeliminowanie dotychczasowych rozbieżności w tworzeniu numerów ksiąg wieczystych przez poszczególne sądy;
 • Ułatwienie identyfikowalności konkretnych nieruchomości objętych księgami wieczystymi poprzez nadanie im unikatowego oznaczenia w skali Polski.

Kiedy może dojść do zmiany numeru księgi wieczystej?

Zgodnie z przepisami, zmiana dotychczasowego numeru księgi wieczystej na nowy numer w krajowym rejestrze następuje z chwilą dokonania pierwszego wpisu w tej księdze po 1 lipca 2018 roku.

Może to być np. wniosek o wpis hipoteki, zmiana właściciela w wyniku umowy sprzedaży, zmiana powierzchni nieruchomości po geodezyjnym podziale działki. Słowem - pierwszy nowy wpis uruchamia automatyczną procedurę zmiany dotychczasowej numeracji księgi.

Konsekwencje zmiany numeru księgi wieczystej

Stare numery ksiąg wieczystych - Zmiana numeru księgi wieczystej

Zmiana dotychczasowego numeru księgi wieczystej na nowy numer w rejestrze krajowym nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla właściciela nieruchomości.

Jest to zmiana porządkowa, która usprawnia system ewidencji. Nie powoduje utraty ani ograniczenia prawa własności do nieruchomości objętej księgą wieczystą.

Niemniej warto zadbać o odpowiednią aktualizację danych dotyczących numeru księgi wieczystej w instytucjach, z którymi jesteśmy powiązani jako właściciele.

Należy poinformować bank, jeśli mamy z nim zawartą umowę kredytu hipotecznego, a także firmę ubezpieczeniową i inne podmioty, które mogą posługiwać się numerem księgi wieczystej w swojej dokumentacji.

Dzięki temu unikniemy potencjalnych problemów i nieporozumień na linii właściciel nieruchomości - instytucja finansowa lub ubezpieczeniowa.

Czy po zmianie numeru księgi wieczystej trzeba dokonać zmian w dokumentach?

Co do zasady zmiana numeru księgi wieczystej nie pociąga za sobą konieczności aktualizacji w zakresie posiadanych przez nas dokumentów:

 • Umowa sprzedaży lub darowizny nieruchomości nie wymaga zmiany lub sporządzenia aneksu dotyczącego aktualnego numeru księgi wieczystej.
 • Również w przypadku posiadanego kredytu hipotecznego nie musimy podpisywać aneksu do umowy kredytowej z bankiem.

Niemniej dla porządku warto poinformować kredytodawcę oraz firmę ubezpieczeniową o dokonanej z urzędu zmianie numeracji księgi wieczystej.

Wyszukiwarka starych numerów ksiąg wieczystych

Skutecznym narzędziem do identyfikacji zarówno aktualnego, jak i poprzedniego numeru księgi wieczystej jest wyszukiwarka ksiąg wieczystych z historią numerów dostępna na rządowej stronie internetowej ksiegiwieczyste.ms.gov.pl.

Działa ona w oparciu o krajowy rejestr ksiąg wieczystych i pozwala na łatwe dotarcie do informacji o:

 • Obecnym, aktualnym numerze księgi wieczystej
 • Poprzednim numerze księgi wieczystej sprzed zmiany oznaczenia
 • Pełnej historii wszystkich numerów danej księgi wieczystej

Wyszukiwarka posiada również dodatkowe funkcje ułatwiające odszukanie poszukiwanych informacji, takie jak filtry czy opcje wyświetlania wyników na mapie.

Jak działa wyszukiwarka ksiąg wieczystych?

Obsługa wyszukiwarki online jest banalnie prosta. Wystarczy:

 1. Wejść na stronę: ksiegiwieczyste.ms.gov.pl
 2. Wpisać w odpowiednie pola adres poszukiwanej nieruchomości (miejscowość, ulica, numer domu/lokalu)
 3. Kliknąć przycisk „Szukaj”
 4. W wynikach pojawi się pełna informacja o obecnym i poprzednich numerach księgi wieczystej

Proste i wygodne! Dodatkowo system umożliwia wydruk interesujących nas informacji dotyczących konkretnej księgi wieczystej.

Co zrobić po zmianie numeru księgi wieczystej?

Po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie numeru księgi wieczystej lub samodzielnym sprawdzeniu nowego oznaczenia w internetowej wyszukiwarce powinniśmy:

 1. Poinformować bank o aktualnym numerze księgi w przypadku posiadanego kredytu hipotecznego
 2. Zawiadomić firmę ubezpieczeniową w celu zaktualizowania polisy nieruchomości
 3. Sprawdzić numer księgi wieczystej przed każdą transakcją dotyczącą nieruchomości (sprzedaż, zakup, dziedziczenie)

Dzięki bieżącej weryfikacji unikniemy problemów w kontaktach z instytucjami korzystającymi z danych księgi wieczystej.

Dodatkowo w przypadku wątpliwości można zasięgnąć fachowej porady prawnej lub zwrócić się o wyjaśnienia bezpośrednio do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego.

Podsumowanie

Tematyka starych numerów ksiąg wieczystych oraz zmiany ich oznaczenia na nową numerację budzi wiele wątpliwości wśród właścicieli nieruchomości. W artykule wyjaśniono przyczyny modyfikacji systemu identyfikowania ksiąg wieczystych i wskazano praktyczne porady, jak odnaleźć informacje na temat starego numeru swojej księgi wieczystej czy zaktualizować dane w banku i ubezpieczeniu po zmianie oznaczenia na nowy numer. Przedstawiono działanie internetowej wyszukiwarki, która w prosty sposób pozwala zweryfikować zarówno aktualny, jak i poprzednie numery ksiąg wieczystych w oparciu o wpisanie adresu konkretnej nieruchomości.

Zmiana dotychczasowej numeracji ksiąg wieczystych na nowy format wynikała przede wszystkim z potrzeby ujednolicenia zasad ich oznaczania w skali całego kraju. Efektem jest łatwiejsza identyfikowalność nieruchomości i usprawnienie obiegu dokumentów jej dotyczących. Sam proces zmiany numeru księgi dokonuje się automatycznie przy okazji pierwszego nowego wpisu. Nie pociąga to za sobą negatywnych konsekwencji dla właściciela, ale warto powiadomić o tym bank czy firmę ubezpieczeniową.

Kluczowym narzędziem umożliwiającym szybką weryfikację numerów ksiąg wieczystych jest rządowa wyszukiwarka online. W prosty sposób, po wpisaniu adresu nieruchomości, prezentuje ona informacje o jej obecnej i dawnych księgach wieczystych. To skuteczny sposób na odnalezienie śladów po starych numerach ksiąg, które uległy zmianie zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 3.67 Liczba głosów: 3

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Credit Agricole BIC - SWIFT i IBAN, kod banku, numer BIC
 3. Mieszkanie w kredycie po rozwodzie: Jak podzielić mieszkanie z kredytem po rozwodzie
 4. Jak usunąć konto w mBanku | Rozwiązanie umowy i zamknięcie rachunku online
 5. Odrzucenie spadku u notariusza - Zrzeczenie się spadku i dokumenty
Autor Szymon Zajączkowski
Szymon Zajączkowski

Jako trader i inwestor giełdowy dzielę się praktyczną wiedzą jak pomnażać kapitał lokując go w akcje i obligacje skarbowe. Omawiam strategie inwestycyjne, zasady dywersyfikacji portfela i zarządzania ryzykiem. Pokazuję jak osiągać zyski wyższe niż na lokatach bankowych przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły