Umowy

Najlepsze Wzory Umowy Sprzedaży Działki i Umowy Przedwstępnej - Porady i Przykłady

Autor Mateusz Wolny
Mateusz Wolny24 listopada 20238 min
Najlepsze Wzory Umowy Sprzedaży Działki i Umowy Przedwstępnej - Porady i Przykłady

Umowa sprzedaży działki jest jedną z najważniejszych umów w obrocie nieruchomościami. Jej prawidłowe sporządzenie i zawarcie gwarantuje bezpieczeństwo transakcji zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego. W artykule przedstawiamy najlepsze wzory takiej umowy, z uwzględnieniem specyfiki umowy przedwstępnej sprzedaży działki. Omawiamy niezbędne elementy treści umowy, proponujemy gotowe klauzule i wskazówki, jak uniknąć błędów. Dajemy cenne porady prawne i podpowiedzi praktyczne, jak zminimalizować ryzyko przy transakcjach zakupu działek.

Kluczowe wnioski:
 • Umowa sprzedaży działki powinna precyzyjnie określać strony, przedmiot transakcji oraz cenę i warunki płatności.
 • Warto rozważyć zawarcie umowy przedwstępnej, która zabezpiecza interesy obu stron w okresie przygotowania transakcji.
 • Należy sprawdzić stan prawny nieruchomości i ujawnić wszystkie obciążenia w umowie.
 • Przydatne mogą być gotowe wzory umów zawarte w artykule.
 • Szczegółowe porady pomogą uniknąć typowych błędów przy zawieraniu umowy.

Zasady zawarcia umowy sprzedaży działki

Zawarcie umowy sprzedaży działki wymaga przestrzegania kilku istotnych zasad, aby transakcja przebiegła prawidłowo. Przede wszystkim strony umowy, czyli sprzedający i kupujący, muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że osoby fizyczne muszą mieć ukończone 18 lat, a osoby prawne posiadać odpowiednie uprawnienia wynikające z aktualnych dokumentów rejestrowych.

Kolejna ważna kwestia to ustalenie, czy działka może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Należy sprawdzić w księdze wieczystej, czy nie jest obciążona np. zakazem zbywania. Sprzedaż działki rolnej wiąże się dodatkowo z prawem pierwokupu, z którego mogą skorzystać m.in. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Forma umowy sprzedaży działki

Umowa sprzedaży działki co do zasady powinna mieć formę aktu notarialnego. Dokument taki stanowi podstawę ujawnienia prawa własności nieruchomości w księdze wieczystej. Wyjątkiem są transakcje opiewające na kwotę do 5000 zł - wówczas wystarczy zwykła umowa pisemna z podpisami stron.

W umowie notarialnej znajdą się istotne elementy, takie jak dokładne oznaczenie stron, opis przedmiotu sprzedaży (numer działki, powierzchnia, położenie, księga wieczysta), cena i warunki zapłaty. Sam akt notarialny wiąże się z dodatkowymi kosztami w postaci taksy notarialnej i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Elementy umowy sprzedaży działki

Oprócz danych identyfikujących strony umowy, każda umowa sprzedaży działki zawiera szereg istotnych elementów składowych. Jest to przede wszystkim dokładny opis przedmiotu transakcji - unikalny numer działki zgodny z ewidencją gruntów, jej położenie, powierzchnia, księga wieczysta. To kluczowe informacje wpływające na ważność umowy.

Kolejny element to cena sprzedaży wyrażona zarówno słownie, jak i cyfrowo. Wskazane są również terminy i formy płatności, np. zaliczka, kredyt, transze lub jednorazowa wpłata określonej kwoty. Niezwykle istotna jest data zawarcia i wejścia w życie umowy sprzedaży.

W umowie sprzedaży działki koniecznie trzeba też wspomnieć o ciążących na niej obciążeniach, zobowiązaniach, ograniczonych prawach rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej.

Warto również dodać zapisy dotyczące możliwości odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji w przypadku wystąpienia wad ukrytych przedmiotu transakcji. Mogą pojawić się klauzule o przejściu praw i obowiązków związanych z własnością działki, czy też dodatkowe warunki typu „zawarcie małżeństwa” lub „uzyskanie kredytu”.

Przykładowe elementy umowy sprzedaży działki

 • Dane stron umowy
 • Opis przedmiotu sprzedaży
 • Cena i warunki płatności
 • Termin i miejsce zawarcia umowy
 • Obciążenia działki ujawnione w księdze wieczystej
 • Postanowienia dodatkowe i końcowe

Czytaj więcej: Odkryj korzyści płynące z Rachunku Oszczędnościowego!

Zalety umowy przedwstępnej sprzedaży działki

Umowa przedwstępna sprzedaży działki to ciekawe rozwiązanie poprzedzające właściwą umowę przenoszącą własność. W umowie przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia docelowej transakcji sprzedaży po spełnieniu określonych warunków. Jakie daje zalety?

Po pierwsze, pozwala zagwarantować sobie mozliwość nabycia konkretnej nieruchomości w przyszłości po załatwieniu wszelkich formalności. Sprzedający nie może w tym czasie zbyć działki na rzecz osób trzecich. Po drugie, jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem wpłaconej na poczet zaliczki. Ustala się termin zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży lub zwrot środków.

Gwarancja nabycia działki w przyszłości Zabezpieczenie wpłaconej zaliczki
Ustalenie ceny z góry Czas na załatwienie formalności np. kredytu

Umowa przedwstępna daje zatem obu stronom poczucie bezpieczeństwa i komfort czasowy. Sprzedający wie, że zbyt działkę na pewno, a kupujący - że ją nabył i ma okres np. na uzyskanie kredytu bez ryzyka utraty nieruchomości.

Opodatkowanie umowy sprzedaży działki

Najlepsze Wzory Umowy Sprzedaży Działki i Umowy Przedwstępnej - Porady i Przykłady

Finalizacja transakcji w postaci umowy sprzedaży działki pociąga za sobą konieczność rozliczenia podatków. Sprzedaż jakiejkolwiek nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji. W przypadku umowy zawieranej w formie aktu notarialnego, podatek oblicza i potrąca notariusz.

Dodatkowo, jeśli sprzedającym jest osoba fizyczna, zysk ze sprzedaży działki po odliczeniu kosztów jej nabycia stanowi przychód z odpłatnego zbycia i podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych wg stawki 19%. W przypadku działalności gospodarczej mamy do czynienia z przychodem z działalności wykazywanym w rozliczeniu PIT firmowego.

Zasady opodatkowania sprzedaży działki

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji
 • W przypadku osób fizycznych - podatek (19%) od dochodu stanowiącego różnicę między ceną sprzedaży a kosztami nabycia działki
 • W firmach - podatek dochodowy PIT od zysku ze sprzedaży zaliczanego do przychodów z działalności

Warto więc pamiętać o tym, iż finalizacja umowy sprzedaży działki to nie tylko przeniesienie własności nieruchomości, ale również dodatkowe obciążenia podatkowe dla stron transakcji.

Wzór umowy sprzedaży nieruchomości - działki

Zawierając umowę sprzedaży działki, warto skorzystać z gotowych wzorów, które ułatwią przygotowanie treści dokumentu. Co powinien zawierać dobry, ogólny wzór?

Przede wszystkim precyzyjne wskazanie stron umowy (imię, nazwisko, PESEL, adres w przypadku osób fizycznych lub nazwa, siedziba, NIP, KRS spółki). Niezbędne są też szczegóły dotyczące samej działki - numer, powierzchnia, położenie, oznaczenie księgi wieczystej.

Kluczowe elementy to również cena wyrażona liczbowo i słownie oraz termin, forma, harmonogram płatności. Nie zapomnijmy też o obciążeniach działki, odpowiedzialności za wady ukryte czy dodatkowych postanowieniach stron.

Gotowy wzór umowy sprzedaży działki zawierający wszystkie niezbędne elementy pozwoli uniknąć błędów i ułatwi zawarcie wiążącej strony, korzystnej umowy.

Umowa sprzedaży działki - przykłady i porady

Na koniec garść praktycznych porad dotyczących umowy sprzedaży działki:

 • Sprawdź dokładnie stan prawny nieruchomości w księdze wieczystej przed transakcją.
 • Zadbaj o precyzyjny, jednoznaczny opis przedmiotu umowy, aby uniknąć wątpliwości.
 • Określ wszelkie dodatkowe warunki umowy oraz konsekwencje ich niespełnienia.
 • Rozważ ustanowienie na działce hipoteki zabezpieczającej wierzytelność z umowy.
 • Skonsultuj treść przygotowanej umowy z prawnikiem lub notariuszem.

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł, zredagowany na bazie konkretnych przykładów i praktycznych wskazówek, pomoże Ci w bezpiecznym przeprowadzeniu transakcji umowy sprzedaży działki. Powodzenia!

Podsumowanie

Umowa sprzedaży działki to podstawowy dokument przenoszący prawo własności gruntu na kupującego. Aby była ważna, musi zawierać szereg istotnych elementów jak dane stron, cena czy opis nieruchomości. Przydatne mogą być gotowe wzory takich umów.

Warto też rozważyć zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży działki, która daje dodatkowe zabezpieczenie wpłaconej zaliczki i gwarancję transakcji w przyszłości. To komfortowe rozwiązanie dla obu stron.

Przed podpisaniem umowy kupna działki należy sprawdzić księgę wieczystą i wskazać w dokumencie ewentualne obciążenia. Finalizacja umowy to także konieczność rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od dochodu ze sprzedaży w przypadku osób fizycznych.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w artykule, jak i gotowe wzory umów, przykłady i porady ułatwią Państwu sfinalizowanie transakcji zakupu wymarzonej działki.

Najczęstsze pytania

Podstawowe elementy to: dane stron umowy, numer i położenie działki, jej powierzchnia, numer księgi wieczystej, cena wyrażona liczbowo i słownie, terminy i formy płatności, data zawarcia umowy, ewentualne obciążenia lub ograniczone prawa ujawnione w księdze wieczystej.

Tak, z wyjątkiem transakcji na kwotę do 5000 zł. Wówczas wystarczy zwykła umowa z podpisami stron. Ale dla bezpieczeństwa zaleca się formę notarialną.

To umowa, w której strony zobowiązują się do zawarcia docelowej umowy sprzedaży w przyszłości na ustalonych wcześniej warunkach. Daje pewność finalizacji transakcji.

Sprzedaż działki to przede wszystkim 2% podatek od czynności cywilnoprawnych od wartości transakcji. Osoby fizyczne dodatkowo płacą 19% podatek od dochodu, czyli różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a kosztami nabycia.

Wzory ogólne i gotowe formularze umów sprzedaży działek znajdziemy m.in. w serwisach prawnych i kancelariach notarialnych. Można je dostosować do swoich potrzeb.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Credit Agricole BIC - SWIFT i IBAN, kod banku, numer BIC
 3. Przelew na numer karty: szybki sposób na transfer środków
 4. Dotacje do domów pasywnych - Dofinansowanie na budowę energooszczędnego domu
 5. Odrzucenie spadku u notariusza - Zrzeczenie się spadku i dokumenty
Autor Mateusz Wolny
Mateusz Wolny

Jako doradca finansowy pomagam klientom w efektywnym inwestowaniu kapitału zgodnie z ich apetytem na ryzyko i horyzontem czasowym. Analizuję mocne i słabe strony różnych produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych dostępnych na rynku, tak aby można było podjąć optymalne decyzje finansowe.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły