Umowy

Koszt Depozytu Notarialnego - Wszystko, co musisz wiedzieć o Depozycie u Notariusza

Autor Mateusz Wolny
Mateusz Wolny24 listopada 20236 min
Koszt Depozytu Notarialnego - Wszystko, co musisz wiedzieć o Depozycie u Notariusza

Depozyt Notarialny jest często wymagany przy formalnościach takich jak zawieranie umów czy dokonywanie transakcji nieruchomościami. Wielu osobom towarzyszą jednak wątpliwości dotyczące kosztów i zasad funkcjonowania takiego depozytu. W tym artykule wyjaśnimy, ile wynosi opłata za depozyt notarialny, kiedy jest on wymagany, jak długo środki są blokowane oraz jak je odzyskać.

Kluczowe wnioski:
 • Wysokość opłaty za depozyt notarialny zależy od wartości transakcji i jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
 • Depozyt jest wymagany np. przy zawieraniu umów przedwstępnych dotyczących nieruchomości lub przy zabezpieczeniu roszczeń.
 • Środki są blokowane do czasu spełnienia warunków umowy lub rozstrzygnięcia sporu przez sąd.
 • Aby odzyskać pieniądze z depozytu, należy złożyć stosowny wniosek do notariusza.
 • Notariusz pobiera dodatkową opłatę za zwrot środków z depozytu, która wynosi ok. 30-100 zł.

Ile wynosi depozyt notarialny?

Wysokość depozytu notarialnego uzależniona jest od wartości transakcji, której dotyczy. Koszt depozytu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. I tak przykładowo, jeśli zawieramy umowę przedwstępną dotyczącą zakupu mieszkania o wartości 300 000 zł, to depozyt notarialny wyniesie 9000 zł, czyli 3% wartości transakcji.

Maksymalna opłata za depozyt notarialny to 20 000 zł, niezależnie od tego, jaka jest całkowita wartość umowy. Ową graniczną kwotę przekracza się tylko w wyjątkowych sytuacjach - na przykład, gdy strony umowy tak postanowią lub zachodzi potrzeba zabezpieczenia znacznie wyższych kwot.

Jak oblicza się wysokość opłaty za depozyt notarialny?

Aby obliczyć wysokość opłaty za depozyt u notariusza, należy w pierwszej kolejności ustalić wartość transakcji lub umowy. Następnie stosujemy odpowiedni procent wartości, zgodnie z rozporządzeniem. I tak przy umowie przedwstępnej kupna nieruchomości wynosi on 3%, a przy zabezpieczeniu roszczeń z umowy pożyczki jest to 1%.

W praktyce obliczenia i przygotowania depozytu dokonuje notariusz, więc naszym zadaniem jest jedynie wpłacenie obliczonej przez niego kwoty. Możemy natomiast sprawdzić, czy opłata została naliczona prawidłowo i zgodnie z przepisami.

Jakie są opłaty za depozyt notarialny?

Koszt depozytu notarialnego składa się zwykle z dwóch opłat:

 • Pierwsza to właściwa opłata za przyjęcie depozytu, stanowiąca określony procent od wartości transakcji. Waha się od 1% do 3%, w zależności od typu umowy.
 • Drugą opłatą jest wynagrodzenie notariusza za zwrot depozytu. Jest to stała stawka, która wynosi zwykle od 30 zł do 100 zł.

Poza tym, jeśli w akcie notarialnym strony zastrzegły oprocentowanie depozytu, notariusz nalicza odsetki od zdeponowanej kwoty. Na ogół jednak depozyt notarialny jest nieoprocentowany.

Czytaj więcej: Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt

Kiedy wymagany jest depozyt notarialny?

Do najczęstszych przypadków, gdy notariusz żąda wniesienia depozytu, należą:

- Umowa przedwstępna - przyszły nabywca nieruchomości wpłaca zaliczkę lub zadatek na poczet ceny.

- Umowa deweloperska - deweloper przyjmuje wpłaty nabywców na specjalne rachunki bankowe (tzw. otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze).

- Umowa pożyczki lub kredytu - pożyczkobiorca składa określoną sumę tytułem zabezpieczenia spłaty zobowiązania.

- Umowa spółki - wspólnicy wnoszą wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego.

- Inne umowy cywilnoprawne, jeśli strony zastrzegły konieczność złożenia depozytu, np. przy umowie najmu.

Jak długo trzymany jest depozyt notarialny?

Koszt Depozytu Notarialnego - Wszystko, co musisz wiedzieć o Depozycie u Notariusza

Długość okresu, przez jaki środki finansowe będą zdeponowane w kancelarii notarialnej, zależy od rodzaju umowy oraz postanowień w niej zawartych. Najczęściej depozyt notarialny przetrzymywany jest do momentu:

 • - Zawarcia umowy przyrzeczonej (przeniesienia własności) w przypadku umowy przedwstępnej dotyczącej np. sprzedaży nieruchomości
 • - Rozliczenia inwestycji budowlanej i przeniesienia własności lokalu na nabywcę przy umowie deweloperskiej
 • - Całkowitej spłaty pożyczki lub kredytu
 • - Podjęcia stosownej uchwały przez zgromadzenie wspólników w spółce
 • - Zakończenia obowiązywania umowy najmu lokalu

W przypadku sporu między stronami, depozyt pozostaje zablokowany do czasu rozstrzygnięcia kwestii spornych, na przykład przez sąd.

Gdzie wpłaca się depozyt notarialny?

Depozyt notarialny wpłacany jest bezpośrednio do kancelarii notarialnej, gdzie będzie sporządzany akt notarialny dotyczącej danej umowy. Notariusz ma obowiązek przechowywać powierzone mu środki finansowe na odrębnym rachunku bankowym.

Przepisy precyzują ponadto, że notariusz może przechowywać tylko jeden rodzaj depozytu (przynajmniej od 1 stycznia 2021 r.). Oznacza to, że jeśli prowadzi depozyt notarialny, to nie może np. przyjmować na przechowanie pieniędzy w ramach obsługi spadków i zarządu sukcesyjnego.

Gdzie trafiają pieniądze z depozytu?

Conajmniej raz w miesiącu notariusz musi przekazać pieniądze przyjęte tytułem depozytu notarialnego na odrębny rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do gromadzenia takich środków. Tym samym zapewniona jest ich bezpieczna ochrona, a notariusz nie może nimi dowolnie dysponować.

Jak odzyskać pieniądze z depozytu notarialnego?

Pieniądze z depozytu notarialnego mogą zostać wypłacone wyłącznie osobie (osobom) uprawnionej, która wniosła daną sumę na depozyt. Aby odzyskać środki, trzeba więc złożyć do notariusza pisemny wniosek o ich zwrot po spełnieniu odpowiednich warunków.

Osoba uprawniona Notariusz
1. Składa wniosek o zwrot depozytu 2. Sprawdza, czy zostały spełnione przesłanki zwrotu
3. Zwraca depozyt osobie uprawnionej i pobiera opłatę w wysokości 30-100 zł

W niektórych sytuacjach konieczne może być postępowanie sądowe, na przykład, gdy między stronami umowy dochodzi do sporu co do zasadności lub wysokości kwoty podlegającej wypłacie. Wówczas o zwrocie depozytu decyduje sąd w wyroku.

Podsumowanie

Depozyt notarialny jest często wymagany przy formalnościach takich jak zawieranie umów czy dokonywanie transakcji nieruchomościami. Wielu osobom towarzyszą jednak wątpliwości dotyczące kosztu depozytu notarialnego. W niniejszym artykule staraliśmy się przedstawić najważniejsze zagadnienia w tym temacie.

Przede wszystkim warto wiedzieć, że wysokość opłaty za depozyt u notariusza zależy od rodzaju umowy i wartości transakcji. Najczęściej mieści się ona w przedziale od 1% do 3% tej wartości. Oprócz tego notariusz pobiera dodatkową opłatę za zwrot środków z depozytu, wynoszącą zwykle 30-100 zł.

Konto depozytowe notariusza służy zabezpieczeniu interesów stron umowy. Środki finansowe są na nim blokowane zwykle do momentu realizacji danej transakcji lub umowy. W razie sporu pomiędzy stronami o zwrocie zdeponowanych pieniędzy decyduje sąd.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule pozwolą Wam lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania depozytu notarialnego oraz kosztów z nim związanych. Zapraszamy do skorzystania z porad prawnych, jeśli macie dodatkowe pytania w tym temacie.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Credit Agricole BIC - SWIFT i IBAN, kod banku, numer BIC
 3. Przelew na numer karty: szybki sposób na transfer środków
 4. Dotacje do domów pasywnych - Dofinansowanie na budowę energooszczędnego domu
 5. Odrzucenie spadku u notariusza - Zrzeczenie się spadku i dokumenty
Autor Mateusz Wolny
Mateusz Wolny

Jako doradca finansowy pomagam klientom w efektywnym inwestowaniu kapitału zgodnie z ich apetytem na ryzyko i horyzontem czasowym. Analizuję mocne i słabe strony różnych produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych dostępnych na rynku, tak aby można było podjąć optymalne decyzje finansowe.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły