Umowy

Cena Wpisu do Księgi Wieczystej - Ile Kosztuje i Jakie Są Powiązane Opłaty

Autor Agnieszka Lipek
Agnieszka Lipek24.11.20236 min.
Cena Wpisu do Księgi Wieczystej - Ile Kosztuje i Jakie Są Powiązane Opłaty

Ile Kosztuje Wpis do Księgi Wieczystej to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby planujące dokonanie wpisu. Wpis, w zależności od rodzaju nieruchomości oraz wpisywanych praw, wiąże się z koniecznością poniesienia stosownych opłat. W tym artykule wyjaśnimy, ile kosztuje standardowy wpis do księgi wieczystej, jakie są opłaty za wpis hipoteki, a także przedstawimy inne koszty z tym związane. Zapraszam do lektury!

Kluczowe wnioski:
 • Podstawowy wpis do księgi wieczystej kosztuje 250 zł.
 • Za wpis hipoteki trzeba zapłacić 200 zł oraz 0,1% od kwoty zabezpieczenia.
 • Opłaty zależą też od rodzaju nieruchomości – działka, mieszkanie czy dom.
 • Wykreślenie hipoteki to koszt 150 zł.
 • Warto dokładnie zaplanować wszystkie opłaty, by uniknąć dodatkowych kosztów.

Ile Kosztuje Wpis do Księgi Wieczystej Podstawowy

Podstawowy wpis do księgi wieczystej, czyli założenie nowej księgi dla nieruchomości, która dotychczas nie miała urządzonej księgi, kosztuje 250 zł. Jest to opłata stała, niezależna od rodzaju czy wartości nieruchomości. Opłatę wnosi się na konto właściwego sądu rejonowego prowadzącego daną księgę wieczystą.

Warto pamiętać, że oprócz samego wpisu, często konieczne jest również uzyskanie dostępu do informacji zawartych w księdze wieczystej. Każdy odpis z rejestru gruntów oraz wypis z księgi wieczystej jest płatny i kosztuje 30 zł.

Kiedy potrzebny jest wpis do księgi wieczystej

Wpis do księgi wieczystej jest niezbędny w sytuacji:

 • nabycia nieruchomości (np. w drodze kupna, zasiedzenia, darowizny)
 • ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (np. użytkowania, służebności)
 • ustanowienia hipoteki
 • sprzedaży lub darowizny nieruchomości

Jest to podstawa wpisywania lub wykreślania w księdze wieczystej wszelkich praw i roszczeń związanych z daną nieruchomością.

Ile Kosztuje Wpis do Księgi Wieczystej Hipoteki

Wpis hipoteki do księgi wieczystej wiąże się z dwoma rodzajami opłat stałych.

Po pierwsze, trzeba uiścić opłatę sądową w wysokości 200 zł. Jest to standardowa stawka przewidziana za dokonanie wpisu hipoteki w księdze wieczystej.

Po drugie, oprócz opłaty sądowej, konieczne jest uiszczenie opłaty procentowej wynoszącej 0,1% kwoty zabezpieczenia hipoteką, jednak nie więcej niż 2000 zł. Oznacza to, że przykładowo przy kwocie hipoteki 300 000 zł, opłata ta wyniesie 300 zł.

Jak obliczyć całkowity koszt hipoteki

Aby obliczyć całkowity koszt ustanowienia hipoteki należy zsumować:

1. Opłata sądowa za wpis hipoteki 200 zł
2. Opłata procentowa od kwoty zabezpieczenia (maks. 2 000 zł) X% wartości zabezpieczenia

Dodatkowo dochodzi również koszt 30 zł za wypis z księgi wieczystej. Podatek od czynności cywilnoprawnych przy ustanawianiu hipoteki nie jest naliczany.

Czytaj więcej: Odkryj zalety korzystania z Karta Mastercard Standard w codziennych transakcjach

Jakie Są Opłaty Związane z Wpisem do Księgi Wieczystej

Oprócz podstawowych opłat za wpis i ewentualną hipotekę, występują także inne opłaty związane z dokonywaniem wpisów w księdze wieczystej.

Są to między innymi:

 • 30 zł - opłata za wypis z rejestru gruntów lub wypis z księgi wieczystej
 • 250 zł - opłata za wykreślenie wpisu w dziale III księgi wieczystej
 • 150 zł - opłata za wykreślenie hipoteki

Ponadto mogą wystąpić opłaty skarbowe, notarialne czy podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowach sprzedaży lub darowizny.

Zależność Kosztów Od Rodzaju Nieruchomości Wpisu do Księgi

Cena Wpisu do Księgi Wieczystej - Ile Kosztuje i Jakie Są Powiązane Opłaty

Część opłat wpisowych do księgi wieczystej zależy od rodzaju nieruchomości objętej wpisem. Dotyczy to przede wszystkim podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży lub darowizny.

Stawki PCC w 2023 roku wynoszą:

 • 2% wartości - dla mieszkań i budynków
 • 1% wartości - dla niezabudowanych gruntów

Im wyższa wartość nieruchomości, tym wyższa kwota podatku do zapłaty. Przykładowo, przy sprzedaży mieszkania wartego 300 000 zł, PCC wyniesie 6 000 zł (2% z 300 000 zł).

W jakich przypadkach nie płaci się PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych nie jest naliczany w przypadku:

 • nabycia pierwszego mieszkania lub domu na własne potrzeby mieszkaniowe (zwolnienie z PCC)
 • darowizny nieruchomości dokonanej między bliskimi krewnymi

Ile Kosztuje Wykreślenie Hipoteki z Księgi Wieczystej

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wiąże się z opłatą stałą w kwocie 150 zł, niezależnie od pierwotnej wartości hipoteki. Wykreślenie następuje na wniosek właściciela nieruchomości jeśli minął okres, na jaki została udzielona, lub została spłacona cała pozostała kwota zadłużenia.

Środki z wykreślenia hipoteki trafiają na dochody budżetu państwa i nie podlegają zwrotowi. Nie są też zaliczane na poczet przyszłych opłat. Dodatkowym kosztem jest opłata 30 zł za wypis aktualny z księgi wieczystej, potwierdzający wykreślenie wpisu o hipotece.

Jak Obliczyć Całkowity Koszt Wpisu do Księgi Wieczystej

Aby obliczyć orientacyjny całkowity koszt wpisu do księgi wieczystej należy zsumować:

 • opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej (250 zł za wpis podstawowy)
 • ewentualne opłaty za wpis hipoteki (min. 200 zł)
 • opłaty za wypisy (30 zł za dokument)
 • podatek PCC od umowy sprzedaży lub darowizny

Szacując koszt, trzeba wziąć pod uwagę wszelkie dodatkowe opłaty dla notariusza, radcy prawnego oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa. Uwzględnienie wszystkich składników pozwoli uniknąć nieprzewidzianych wydatków.

Podsumowanie

Wpis do księgi wieczystej wiąże się z koniecznością uiszczenia stosownych opłat. Podstawowy koszt założenia księgi wieczystej dla nieruchomości to stała opłata 250 zł. Dodatkowo za każdy wypis lub odpis należy zapłacić 30 zł.

Wpis hipoteki oprócz 200 zł opłaty sądowej wymaga również opłaty procentowej wynoszącej 0,1% od kwoty zabezpieczenia, jednak nie więcej niż 2000 zł. Przykładowo, przy kwocie 300 000 zł jest to dodatkowe 300 zł.

Koszty wpisów bywają też uzależnione od rodzaju nieruchomości. Przykładowo podatek PCC przy sprzedaży wynosi 2% wartości dla mieszkań i domów lub 1% dla działek. Jednak przy zakupie pierwszego "M" na własne cele mieszkaniowe podatku nie ma.

Wybierając usługę wpisu do księgi warto zaplanować wszelkie dodatkowe opłaty jak wypisy, ewentualna hipoteka, podatek PCC czy koszty notarialne. Pozwoli to uniknąć nieprzewidzianych wydatków w trakcie procesu.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Badania i rekomendacje najlepszych firm - solidne i wiarygodne informacje!
 2. Pożyczka 0 procent na 60 dni - Darmowa pożyczka na 2 miesiące bez odsetek
 3. Jak zamknąć konto w Santander - poradnik
 4. Alior konto firmowe - Rachunek i dostęp online
 5. Co to jest lokata bankowa - Lokaty bankowe pytania i odpowiedzi
Autor Agnieszka Lipek
Agnieszka Lipek

Będąc audytorem finansowym specjalizuję się w analizie sprawozdań i wyników przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam m.in takie zagadnienia jak amortyzacja środków trwałych, wycena aktywów czy identyfikacja obszarów generujących zysk lub stratę w organizacji. To pomaga lepiej zrozumieć finanse firmy.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły