Kredyty

Wniosek o usunięcie danych z BIK - wzór i procedura

Autor Agnieszka Lipek
Agnieszka Lipek11.01.20245 min.
Wniosek o usunięcie danych z BIK - wzór i procedura

Wniosek o usunięcie danych z BIK wzór to dokument, który może pomóc Ci uporządkować kwestie związane z Twoją historią kredytową. Usunięcie danych z rejestru BIK jest możliwe, choć wiąże się to z określoną procedurą. W tym artykule dowiesz się, jak skutecznie złożyć wniosek do BIK oraz jakie są tego konsekwencje.

Kluczowe wnioski:
 • Wniosek do BIK musi zawierać konkretne dane osobowe oraz uzasadnienie prośby o usunięcie informacji.
 • Proces usuwania danych z BIK może potrwać nawet do 30 dni.
 • Jeśli BIK nie usunie danych, można odwołać się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Usunięcie danych z BIK utrudnia uzyskanie kredytu w przyszłości.
 • Mimo usunięcia informacji, banki nadal posiadają własną bazę danych klientów.

Wzór wniosku o usunięcie danych z BIK

Aby złożyć wniosek o usunięcie swoich danych z BIK, należy przygotować odpowiedni dokument. Wzór takiego wniosku powinien zawierać:

 • Dane osobowe wnioskodawcy - imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania
 • Uzasadnienie prośby o usunięcie danych
 • Podpis wnioskodawcy

W uzasadnieniu warto powołać się na konkretne przepisy prawa, np. RODO, które regulują kwestię przetwarzania danych osobowych. Dobrze jest również wskazać konkretne informacje, które chcemy usunąć z bazy BIK.

Gdzie wysłać wniosek

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym na adres korespondencyjny BIK:

Centrum Obsługi Klienta BIK
ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A
02-679 Warszawa

Procedura składania wniosku do BIK

Procedura usuwania danych z BIK składa się z kilku kroków. Po pierwsze, zanim złożymy wniosek, musimy sprawdzić, jakie informacje na nasz temat znajdują się w bazie BIK.

Zgodnie z przepisami BIK ma obowiązek bezpłatnie udostępnić nam dane na nasz temat.

Możemy to zrobić na kilka sposobów:

 • Zamówić pisemny raport z Centralnej Bazy Danych BIK
 • Pobrać bezpłatną aplikację BIK i sprawdzić swoje dane online
 • Zadzwonić do infolinii BIK

Po zapoznaniu się ze swoimi danymi, możemy przystąpić do wniosku o ich usunięcie. Oprócz dokładnego wypełnienia wniosku, warto dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność prośby (np. zaświadczenia o spłacie zadłużenia).

Terminy rozpatrywania wniosku

BIK ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o usunięcie danych. W tym czasie dokonuje weryfikacji żądania i podejmuje ostateczną decyzję. O wyniku informuje wnioskodawcę listem poleconym.

Czytaj więcej: Konsolidacja Bez Zdolności Kredytowej - Rozwiązanie dla Twoich Kredytów Konsolidacyjnych

Konsekwencje usunięcia danych z BIK

Usunięcie informacji z BIK ma daleko idące konsekwencje. Przede wszystkim utrudnia dostęp do produktów bankowych, np. kredytów, kart czy kont.

Zalety usunięcia danych z BIK Wady usunięcia danych z BIK
- poprawa historii kredytowej
- łatwiejszy dostęp do kredytów w przyszłości
- banki niechętnie udzielają kredytów "czystym kartom"
- trudność w otrzymaniu karty kredytowej

Dlatego decyzję o wystąpieniu z takim wnioskiem trzeba podjąć rozważnie i zdawać sobie sprawę z potencjalnych problemów.

Prawa klienta w procesie usuwania danych

Wniosek o usunięcie danych z BIK - wzór i procedura

Klient ma prawo złożyć wniosek o usunięcie swoich danych osobowych z bazy BIK. Jest to zagwarantowane przepisami o ochronie danych osobowych.

Co więcej, BIK ma obowiązek poinformować nas o źródle pozyskania informacji znajdujących się w bazie. Dzięki temu będziemy wiedzieć, który bank przekazał dane do BIK.

Odmowa usunięcia danych

Jeżeli BIK odmówi nam usunięcia danych, mamy prawo złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Organ ten zbada zasadność odmowy.

Termin realizacji wniosku przez BIK

Ustawowy termin, w którym BIK ma obowiązek rozpatrzyć wniosek o usunięcie danych wynosi 30 dni. Dopiero po tym czasie instytucja ta powinna poinformować nas o swojej decyzji.

Należy jednak wziąć pod uwagę czas doręczenia korespondencji. Dlatego cała procedura może zająć około 1,5 - 2 miesiące.

Składając wniosek, uzbrójmy się więc w cierpliwość. Nie należy oczekiwać błyskawicznej reakcji ze strony BIK.

Możliwość odwołania się od decyzji BIK

Jeśli BIK odmówi nam usunięcia danych z bazy, przysługuje nam odwołanie od tej decyzji. Należy je skierować do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w terminie 30 dni.

W odwołaniu trzeba wskazać, dlaczego nie zgadzamy się z decyzją BIK oraz na jakiej podstawie prawnej domagamy się usunięcia informacji. Do odwołania dołączamy kopię wniosku złożonego do BIK oraz kopię odmowy.

Organ ochrony danych osobowych przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i wyda ostateczną decyzję administracyjną w sprawie.

Podsumowanie

Wniosek o usunięcie danych z BIK wzór to dokument, dzięki któremu można wystąpić o wykreślenie informacji na swój temat z bazy Biura Informacji Kredytowej. Procedura jest prosta - wystarczy złożyć odpowiedni wniosek i poczekać na decyzję BIK. Należy jednak pamiętać, że skutki takiego ruchu mogą być poważne i utrudnić dostęp do produktów bankowych w przyszłości.

Składając Wniosek o usunięcie zapytań z BIK wzór, trzeba mieć świadomość, że instytucje finansowe i tak będą posiadać informacje na nasz temat. BIK to tylko jedno z wielu źródeł danych wykorzystywanych przez banki przy ocenie zdolności kredytowej.

Mimo skutków ubocznych, Wniosek o wykreślenie z BIKu wzór to nadal skuteczne narzędzie pozwalające uporządkować swoją sytuację finansową. Jeśli zależy nam na poprawieniu historii kredytowej i łatwiejszym dostępie do finansowania w przyszłości, warto rozważyć złożenie wniosku do BIK.

Podsumowując, usuwanie danych z BIK to poważny, lecz skuteczny krok, który jednak niesie za sobą liczne konsekwencje. Decyzję należy podjąć roztropnie, znając zarówno wady, jak i zalety takiego rozwiązania.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najlepszy Kalkulator Kredytowy Online - Porównaj i Wybierz Najkorzystniejszy Kredyt
 2. Doradca kredytowy - koszt i prowizja
 3. Jak zamknąć konto w Santander - poradnik
 4. Alior konto firmowe - Rachunek i dostęp online
 5. Zamknięcie konta w Millenium - Jak usunąć konto
Autor Agnieszka Lipek
Agnieszka Lipek

Będąc audytorem finansowym specjalizuję się w analizie sprawozdań i wyników przedsiębiorstw. Na blogu wyjaśniam m.in takie zagadnienia jak amortyzacja środków trwałych, wycena aktywów czy identyfikacja obszarów generujących zysk lub stratę w organizacji. To pomaga lepiej zrozumieć finanse firmy.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły